ABD, TÜRKİYE’DEN HİBE KARŞILIĞINDA NE İSTİYOR?

GÜNDEM 26 Kasım 2020 09:47
Videoyu Aç ABD, TÜRKİYE’DEN HİBE KARŞILIĞINDA NE İSTİYOR?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde geçerli yeni bir hibe programı başlatacağını duyurdu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmî internet sitesindeki duyuruya göre; hibe karşılığında desteklenecek projeler içinde eşcinsellerin (LGBTİ) haklarına yönelik çalışmalar da bulunuyor.

ABD VE AB, kültürlerini ve ideolojik fikirlerini egemen olduğu ülkelerde yaygınlaştırmak için sık sık bu tür hibe destekli programlar düzenliyor. Genellikle STK’lar aldıkları bu hibeler karşılığında Batı’ya ait bozuk fikirleri topluma farklı şekillerde ve isimlerde üstü örtülü ya da açık bir şekilde anlatılıp, yaygınlaştırılıyor.

Bu hususta hibe yoluyla en çok desteklenen kuruluşlar arasında feminist, LGBTİ ve kadın haklarını savunan dernekler bulunuyor. Bu dernekler şiddetle mücadele adı altında çalışmalar yürütse de asli görevleri savundukları Batı’ya ait fikirleri toplumda yaygınlaştırmak. AK Parti hükümetinin imza koyduğu İstanbul Sözleşmesi ile bu tür derneklerin sayısı son yıllarda Türkiye’de ciddi şekilde artış gösterdi. Bu derneklerin özellikle Avrupa ve ABD tarafından fonlandığı, legal görünüm için proje karşılığı hibe aldıkları kendileri tarafından da itiraf ediliyor.

Söz konusu derneklere en büyük desteği sağlayan ülkelerin başında ABD geliyor. ABD’yi de Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç, Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Belçika, Güney Afrika, Kanada, İşviçre, İrlanda, Danimarka, “İsrail” ve Meksika gibi ülkeler takip ediyor.

Bu derneklere 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 34 milyon doları aşkın yardım yapılmıştı.

ABD Yeni Hibe Programını Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de demokratik değerlerin güçlendirilmesine yönelik projeleri de kapsayan hibe programını duyurdu.

ABD Büyükelçiliği'nin idaresinde uygulanacak hibe programı, 'güvenliğin desteklenmesi', 'ekonomik refahın güçlendirilmesi, yeniliğin teşvik edilmesi, girişimciliğin artırılması ve dijital ekonominin geliştirilmesi', 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi', 'Türkiye-ABD bağlarının güçlendirilmesi' olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Duyuru metninin dikkat çeken ana başlıklarından birisi olan 'demokratik değerlerin güçlendirilmesi' bölümünde, "Bu alandaki öneriler, Türkiye'de uluslararası insan hakları normlarına saygıyı güçlendirmeli, cinsiyete dayalı şiddete karşı koymalı, LGBTİ haklarını desteklemeli, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü teşvik etmeli ve/veya Türk medyasının ve sivil toplumun insan haklarını ve özgürlüklerini savunma kapasitesini güçlendirmelidir. Bu programlar, Türk medyasını takip edenlere sunulan yanlış bilgi ve dezenformasyonu tespit etme ve bunlara yanıt verme konusunda yardımcı olmayı da amaçlayabilirdeniliyor.

ABD, bu kapsamda kapitalist ideolojinin bozuk fikirlerinden olan demokrasi ve laikliğin Müslümanlara benimsetilmesi ve cinsiyete dayalı şiddete karşı koyma ve LGBTİ haklarının desteklenmesi ifadeleriyle İstanbul Sözleşmesi’nin topluma benimsetilmesini amaçlıyor. Aileyi ve ahlakı yok etmeyi amaçlayan bu sözleşmeye kısa adı "KADEM" olan Kadın ve Demokrasi Derneği de güçlü destek veriyor ve hazırladığı projelerle hibe alıyor. Bu hususta ABD, medyada bu sözleşmenin fikirlerini eleştirenlere cevap verecek çalışmalara da hibe sağlayacağını açıkladı.

'Türkiye-ABD bağlarının güçlendirilmesi' bölümünde, adaylardan belirli marjinal toplulukların çeşitliliğini, dahlini ve/veya temsilini teşvik eden İngilizce öğretimini/öğrenimini geliştirmeye yönelik programlar için öneriler beklenirken "ABD ve Türk bilim insanları ve endüstrileri arasında özellikle tarım teknolojisi inovasyonu, yeşil teknoloji uygulamaları, mavi ekonomi üzerindeki kirliliği ve iklim etkilerini azaltma ve Kovid-19'la mücadele çabaları alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik teklifler memnuniyetle karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Program, Ankara ile Washington arasındaki terörle mücadele alanında yürütülen işbirliğinin geliştirilmesini de öngörüyor.

ABD teröre en fazla destek veren ülke olmasına rağmen, Ankara ile Washington arasında yürütülen terörle mücadele işbirliğinden kastın, "İslâm ile mücadele" olduğu anlaşılıyor. Zira ABD'nin, PYD/PKK’yı binlerce TIR silahla teçhiz ettiği Ankara tarafından resmen açıklanmıştı.

Elçilik, en düşük hibenin 5 bin dolar, en yüksek hibenin ise 50 bin dolar olacağını belirtirken, toplamda kaç adet projeye hibe verileceğine dair bilgi paylaşmadı.

Sadece bir derneğe 26 milyon dolar

ABD ve AB, bahsedilen sapkın fikirleri savunan derneklere 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 34 milyon doları aşkın yardım yapmıştı. Yardımların, 24 milyon 300 bin dolarının ABD’den, 7 milyon 800 bin dolarının AB ülkelerinden ve AB fonlarından, 2 milyon dolarının BM fonlarından, geri kalan kısmının ise diğer ülkelerden fonlandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada, Türkiye’de en çok üyesi bulunan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’ne 26 milyon 600 bin dolar aktarıldı. Batı’nın yardım ettiği diğer derneklerden bazıları ile akıttığı milyon dolarlık tutarlar şöyle:

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - 3 milyon 900 bin dolar

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği - 2 milyon 200 bin dolar

Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biseksüeltravesti ve Transeksüel Dayanışma Derneği - 500 bin dolar

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği - 400 bin dolar

Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği - 200 bin dolar

Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği - 150 bin dolar

Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği - 40 bin dolar

Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği - 30 bin dolar

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışma ve Dayanışma Derneği - 4 bin dolar

Kaynak : Köklü Değişim
1000
icon
araştırmacı 30 Kasım 2020 00:51

Gölge etme.

0 0 Cevap Yaz
Paragraf Soru Bankası
Askıda Meal

MD DİJİTAL