Adana’ya en büyük öğrenci yurdu, İlim Yayma Cemiyetinden

GÜNDEM 21 Kasım 2014 12:18
Videoyu Aç Adana’ya en büyük öğrenci yurdu, İlim Yayma Cemiyetinden

İlim Yayma Cemiyeti, ilim sahibi nesiller yetiştiriyor.

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi, hayatın sosyal alanında sürdürdüğü faaliyetleri, kente büyük bir öğrenci yurdu kazandırarak taçlandırmak istiyor. Emekli Adana Müftüsü Mehmet Barış başkanlığındaki cemiyetin bu hedefi, hayırseverlerinde de desteğiyle adım adım gerçekleşiyor. Nesil yetiştirmeyi bir öz görev olarak kabul etiklerini belirten Başkan Barış, cemiyetin bu yönde özellikle öğrenci yurtları açtığını ve öğrencilere yönelik faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.

Adana’ya en büyük öğrenci yurdu, İlim Yayma Cemiyeti’nden

Adana’nın en büyük öğrenci yurtlarından birini yapmak üzere kolları sıvayan İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi, tüm Adanalı hayırseverleri yurt inşaatına katkıda bulunmaya davet ediyor. Türkiye’nin her köşesine lise ve üniversite öğrencileri için yurtlar yapıp, burslar vermek amacıyla 1951 yılında İstanbul’da kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin, 1976 yılında Adana şubesi kuruldu. 12 Eylül 1980 darbesiyle kapanmak zorunda kalan şube, 2007 yılında Mesut Yaman başkanlığında yeniden faaliyete geçti. Mesut Yaman’ın başkanlığındaki yönetimde 2’inci Başkan olarak Avukat Hüseyin Turgut Bahar yer alırken Adana’nın önde gelen isimlerinden Ali Sicim, Adnan Aşlamacı, Muhammed Karaduran, Süleyman Türker ve Şehmus Aylık yönetimde görev aldı. Fedakar çalışmalarıyla dikkat çeken cemiyet yönetimi, kentte öğrenci yurdu eksikliğinin giderilmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmek için yurt yapımı çalışmalarına hız verdi ve Kazım Başer Mahallesi, Yeni Numune Hastanesi karşısında binanın arsa tahsisini sağladı.

FAALİYETLERE HIZ KAZANDIRILDI

Cemiyette geçen yıl bayrak değişimi gerçekleşmişti. Yapılan seçimde, emekli Adana Müftüsü Mehmet Barış başkanlığında yeni bir yönetim oluşturulmuştu. Barış’ın başkanlığındaki yönetimde 2’inci başkan olarak Adana’nın tanınmış iş adamlarından Hüseyin Nuri Çomu görev alırken, Şeyhmus Aylık, Muhammed Karaduran, Salih Atilla, İbrahim Köndel ve Avukat Hüseyin Turgut Bahar yer almıştı. Seçilen yeni yönetim kurulu ile faaliyetlerine hız veren özellikle 2’inci Başkan Hüseyin Nuri Çomu’nun katkıları ile yeni yönetimi; 2013 yılında arazi temininden sonra ruhsat ve proje revize çalışmalarını tamamlayarak, Adana’nın en büyük yurtlarından biri olan 10 bin 470 metrekarelik üniversite öğrencilerine yönelik erkek öğrenci yurdunun Adana’ya kazandırılmasında önemli bir rol üstlendi. 

HİZMET ÜRETEN BİR KURUM OLDU

İlim Yayma Cemiyeti, yurt yapımı devam ederken ilahiyat fakültesi kız öğrencilerine hizmet veren kız öğrenci evlerinin hizmete açılması, Kutlu Doğum Haftası seminerinin düzenlenmesi ve bu seminerde 1000 adet dağıtılmak üzere “Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed” adlı kitabın hazırlanması, Adanalı hayırseverlere faaliyetlerin anlatıldığı iftar yemeğinin organize edilmesi gibi birçok faaliyette bulundu. 

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLENİYOR

Başkan Barış, gerek ilahiyat fakültesi öğrencilerine hizmet verecek kız öğrenci evlerinin açılması, gerekse Adana’nın en büyük öğrenci yurtlarından biri olacak olan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci yurdunun hafriyat çalışmalarının bitirilerek inşaat faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlanılmasında sağladığı katkıları münasebetiyle İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nuri Çomu’ya teşekkür plaketi takdim etti. Yurt inşaatının hızlı bir biçimde tamamlanabilmesi için Adanalı hayırseverleri yurt inşaatına katkıda bulunmaya davet eden Mehmet Barış; “Yurdun tamamlanması yönünde katkıda bulunacak hayırseverlerin isimlerinin yurt binasının belirli bölümlerine veya yurdun tamamına verilerek, Adanalı hayırseverlerin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılmasını hedefliyoruz” dedi. 

AMAÇ ZULME BOYUN EĞMEYEN NESİL YETİŞTİRMEK

Nesil yetiştirmeyi bir öz görev olarak kabul eden İlim Yayma Cemiyeti’nin, bu yönde özellikle öğrenci yurtları açtığını ve öğrencilere yönelik faaliyetler yürüttüğünün altını çizen Mehmet Barış şunları söyledi; “Bugün zulüm altında, kendi değerlerine canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimizin gösterdiği çaba, bir nesil bilincinde yetiştiklerinin en önemli göstergesidir. Kardeşlerimizin bu zulümden biran önce kurtulmaları için dua ediyoruz. Zalimler yok olmaya mahkumdur. Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyecek, zulüm karşısında susmayacak nesiller yetiştirmek en önemli görevimizdir. Bu görev bilinciyle inşasına devam ettiğimiz öğrenci yurdumuza ve İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesinin faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 031 Kodlu Adana Şubesi 6838347-1 nolu hesabını kullanabilirler.”

BAHAR’DAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

İlim Yayma Cemiyeti 2007 yılında Adana yeniden kurulduktan sonra yönetimde çeşitli görevlerde yer alan Avukat Hüseyin Turgut Bahar ise şunları ifade etti;  “İlim Yayama Cemiyeti 1951 yılında kurulduğundan itibaren tüm insanlığa hizmet vermektedir. İlim Yayma Cemiyeti yalnızca öğrencilere barınma imkanı sağlayan bir kurum değildir. Burs başta olmak üzere, öğrenim gören öğrencilere her türlü yardımı sağlamaya çalışan bir kurumdur.İlim Yayma Cemiyeti kurulduğundan bu güne ülkemize hizmet eden bir çok cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili ,bürokratın yetişmesine katkı sağlamış bir kurumdur, Hayırseverlerin katkıları ile de daha nicelerini yetiştirecektir. Öncelikle Adana İlim Yayma cemiyetine katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum, Adanalı hayırseverleri Adana ilim Yayma Cemiyetine katkıda bulunmaya davet ediyorum.”

İLİM YAYMA CEMİYETİ’NİN GEÇMİŞİ HAKKINDA

 Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ekonomik, siyasî ve kültürel hayatta önemli ve müspet gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Toplumun, ehemmiyet ve aciliyetine binaen çözüm beklediği meseleler arasında yer alan din eğitimi ve hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi gibi konularda atılan adımlar, bu müspet gelişmeler arasında bulunmaktaydı. Nitekim İstanbul Sirkeci’de bir araya gelen 68 mümtaz hayırsever ve vatanperver insan da, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti'ni kurmuştu. Cemiyet, kuruluşunun hemen ardından, Maarif Vekâletinin (Milli Eğitim Bakanlığının) talebi ve okulun ilk müdürü olan (merhum) Celâlettin Ökten’in (Celâl Hoca) gayretleriyle, 17 Ekim 1951’de İstanbul’un Samatya-Etyemez semtinde ilk İmam-Hatip Okulu’nu açtı. İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşundan iki yıl kadar sonra, o güne dek yaptığı ve ileride yapacağına kanaat getirilen çalışmalar ve hizmetler sebebiyle 10.02.1953 tarih, 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile umumî hizmetlere hâdim? (kamu yararına faaliyet gösteren) dernek statüsünü kazandı.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖRNEK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemiyeti, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmüştür. İmam-Hatip Okullarına yönelik her geçen gün artan talep üzerine bilahare İstanbul’un Vefa semtinde kiralamış olduğu konağın da ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, günümüzde de öğretime devam eden İstanbul İmam-Hatip Lisesi binası ve öğrenci yurdunun inşasına başlamıştır. Büyük gayretlerle kısa bir sürede tamamlanan bina, 1958 yılında, dönemin Başbakanı (merhum) Adnan Menderes tarafından açılışı yapılarak hizmete girmiştir. İlim Yayma Cemiyeti, orta öğrenim için inşa ettiği okul ve yurt binalarını hizmete sunmanın yanı sıra, yüksek öğrenim öğrencileri için de çeşitli yerlerde yurtlar açmış; ayrıca, imkansızlıklar içerisindeki kabiliyetli öğrencileri desteklemek için (1963 yılından itibaren) burslar vermeye başlamıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ŞÜKRAN PLAKETİ

Cemiyetin, aynı hizmet anlayışı çerçevesinde 1973 yılında İlim Yayma Vakfını kurmuş; böylece yüksek lisans ve doktora öğrenimini özellikle teşvik edip desteklemeyi hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 29 Mayıs 1996 tarihinde İlim Yayma Cemiyetine bir şükran plaketi sunmuş; ayrıca hazırlanan belgede, Türk Milli Eğitimine yapmış olduğunuz katkı her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. “Bu değerli hizmetiniz, mutlu ve kalkınmış Büyük Türkiye idealinin anıtı olarak daima şükranla anılacaktır...” ifadelerine yer verilmiştir. Yarım asrı aşan bir süredir nice hayırlı, bereketli ve güzel hizmetlere vesile olan İlim Yayma Cemiyeti günümüzde, Edirne den Van’a kadar, Türkiye genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Milletin ve hakkın hizmetinde olmakla iftihar eden İlim Yayma Cemiyeti mensupları, toplumun en seçkin hizmet insanları olmak için dün olduğu gibi bugün de gayret göstermektedirler.

Kaynak : islam medya
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X