Bu hadsizin ilahiyatta işi ne?

GÜNDEM 4 Ocak 2022 14:58
Videoyu Aç Bu hadsizin ilahiyatta işi ne?

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Cihat Kısa, Hz. Meryem hakkında hadsiz sözler sarf etti!

DEÜ, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cihad Kısa bir ders esnasında Hz. İsa ve Hz. Meryem'e dair asılsız şeyler söylüyor.

Ses kaydından Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'i iffetsizlikle suçladığı anlaşılıyor. Yahudilerin zina yapan bir kadını cezalandırmak konusunda Hz. İsa’ya sordukları soru üzerine meşhur “İlk taşı günahsız olanınız atsın” sözünün dile getirildiğini ifade eden Kısa, devamında ise yaşlı bir kadının eline taş alıp “recm” cezasını uygulamaya başladığını söylüyor.

Menkıbede geçen yaşlı kadının hikayesinin gizlendiğini belirten Cihad Kısa bu kişinin Hz. Meryem olduğunu aktarıyor. Ardından ise Hz. İsa tarafından Hz. Meryem’e günahsız olmadığını göstermek için “sen de küçükken beni bırakıp bir yerlere giderdin” şeklinde bir itirazın dile getirildiğini söyleyen Cihad Kısa, asılsız “fahişelik” iftirasını namusu da kendisi kadar temiz olan Meryem annemiz için dile getirmiş oluyor.

Bu anlattığı saçmalıklara sınıfta bulunan öğrencilerden birisi “bu iddia yalandır” diyerek itiraz edince Cihat Kısa “bilemem” şeklinde cevap veriyor!

İşin özünce Cihad Kısa isimli yalancı ve müfterinin dile getirdiği iftiraların tarihçesi oldukça eskidir. Yahudilerin, Hıristiyanlığın ilerleyişine karşı ortaya attıkları “nesebi bozuk İsa” iftiraları Romalı paganlar tarafından da desteklenince Meryem annemiz hakkında böyle iğrenç bir kültürel söylem oluşturuluyor.

Yahudi geleneğinde Hz. Meryem'e yönelik iftira, özellikle ikinci yüzyıldan itibaren yalnızca Yahudiler arasında değil Yahudi olmayanlar arasında da yaygın şekilde dolaşıma sokulmuş, yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Celsus gibi ikinci yüzyıl pagan figürlerinin aktarımlarında bu açıkça görülmektedir.

Bu dönemde bunun popüler bir anlatı olarak yayılmasının önemli nedenlerinden birisi Roma topraklarında yayılmaya çalışan Hıristiyanlığın Yahudilerce önemli bir rakip olarak görülmesidir. Bu atmosferde Yahudiler, teolojik diğer hususlarla birlikte Hz. İsa'nın doğumu ve ölümü üzerinden yaptıkları iddialarla da Hıristiyanlığa eleştiriler yöneltmişlerdir. Hz. Meryem'e yönelik zina isnadına dayalı bu iftira yanında Yahudiler Hz. İsa'yı öldürdüklerine ve astıklarına dair iddiada da bulunmuşlardır. Nitekim Kur'an'ın bunu da reddedip yalanladığı bilinmektedir.1

Kitab-ı Kerim nazil olmaya başladığında Hicaz bölgesindeki Yahudiler de benzer iddiaları yenileyince bu konuda birden fazla kere Kur’an’ı Kerim’de geçmiştir. Rabbimiz, Meryem annemize yönelik bu iftiraları en üst perdeden reddetmiştir.

Al-i İmran suresinin 42. ayetinde belirtildiği üzere:

Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi.

Son vahyin inzal olmasıyla bu iftiraların önü kesilmiştir. O halde Cihad Kısa hangi akılla bu saçmalıkları dile getirmektedir? Müslümanların annesine ve başka dine mensup olan inanç sahiplerinin değerlerine yönelik bu hadsiz ifadeler cezasız kalmamalıdır!

Kaynak : Haksöz Haber
1000
icon
Yanar Biçer 5 Ocak 2022 18:40

Bu adamı Allaha havale ediyoruz ,bu lafı dağların yuzerine koyarsan daglar korkudan paramparça olur be ,bu kadar cahil bir adam nasıl öğretmen olabilir . Melekler bile Meryem annemize saygı göstermisek .

0 0 Cevap Yaz


Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL