"Procrastination"  Ertemele hastalığı nedir? 

9 Ekim 2020 00:44
A
a
Sayılı günler çabuk geçer " deriz. Halbuki yanlış. Çünkü sayısız günler, sonsuzluk aldatmacasına sürükler insanı.

Ve sonu bilinmeyen sayısız günlerde, işleri yarına ertelemek kolaydır. Ömür de işte öyle sayısız günlerden ibaret. Aslında sayılıdır da bize sayısız gibi geliyor. İnsanoğlu, önünde sayısız gibi duran günlere güvenerek işleri, görevleri, çalışmaları ve hatta bazı ibadetleri erteliyor, sonraya bırakıyor. "acelesi yok daha vaktimiz var" diyor.

Bu durum aslında bir hastalıktır. Çünkü vakit ziyanı/israfı söz konusudur.

Rabbimiz(c.c) Araf31de "... israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez." Buyuruyor. Rabbimiz'in sevgisini kaybetmeme adına bile olsa yalnızca, az olsun çok olsun her türlü israfı terk etmeye karar alalım inşallah. 

Lütfen bir düşünelim: şu ana kadar neleri erteledik? 

"Şunu, şunu bilgisayar'a yükleyeyim de sonra bakarız , Daha sınava çok var sonra çalışırım,Daha gencim yaşlanınca giderim Hacc’a,Şimdi gençliğimi yaşamalıyım;yaşlanınca örtünürüm/ibadetlerimi yaparım,  Daha erken sonra evlenirim;önce her şeyimi tamamlayayım,
Acelesi yok; Haftaya hallederiz , Hafta sonu hallederiz,Yarın yaparız, Şu dizi bitsin de yaparız ne acelemiz var/kaza ederiz namazı….

Ne kadar da çok şeyi erteliyoruz değil mi?

Ya ölüm? Ya Hesap Günü? Bunları erteleme gücümüz/insiyatifimiz, şansımız var mı?

Evet bu bir oyalanma/ aldanış/zaaf/hastalık değil de nedir o zaman?

"Procrastination"  Ertemele hastalığı nedir? 

Erteleme hastalığı; kişinin yapması ve yetiştirmesi gereken işleri ötelemesi, yapmaktan kaçınması ya da sürekli olarak ertelemesi olarak tanımlanır. Yapılması gereken işin başına oturmadan önce son bir kez başka bir şey yapma, harekete geçerek işi tamamlamak yerine kasıtlı ve bilinçli olarak yapılması gereken eylemden kaçınma, ağırdan alma olarak da açıklanabilen erteleme hastalığı, toplumda oldukça yaygın olarak görülür. Bu kişiler eyleme geçmek yerine kendi kendilerine bahaneler ve kaçış yolları bularak görevlerini erteler. Bunun sonucunda dini, iş ve okul hayatları ,sosyal ilişkileri olumsuz etkilenir.

Kişinin yapması gereken işi, zamanı, enerjisi ve imkanı olmasına rağmen, bir ya da birkaç kez ertelemesi, işi yapmaktan kaçınması olarak tanımlanan erteleme hastalığı, kişinin günlük hayatına olumsuz etki eder. Yapılması gereken işleri, süresiz ve sayısız olarak erteleyen kişiler, zamanı doğru kullanamadıkları için yaşamlarının tüm evre ve alanlarında(ve tabi ki Ahiret hayatında) güçlüklerle karşılaşırlar. İşin tamamlanması gereken zaman yaklaştıkça öfke ve stres seviyeleri artar. Çoğunlukla da işi yapabileceklerinden çok da yüzeysel ya da kabataslak şekilde tamamlarlar. Bunun sonucunda da stres seviyeleri artmaya ve öz güvenleri düşmeye başlar.

Erteleme hastalığı kimlerde görülür?

İnsanoğlunun hayat serüvenin tüm zamanlarında ve özellikle günümüz’’ modern toplumunda’’ oldukça yaygın olarak görülen erteleme hastalığı her yaş ve cinsiyetten kişide görülür. Erteleme eğiliminde olan kişiler, çevreleri tarafından savsak, rahat ve üşengeç olarak tanımlanırlar. Çoğunlukla motivasyon eksikliğinden kaynaklanan bu durumda kişi, yapılması gereken işi önemsiz bulur. İlgi alanı dışında yer aldığını ya da işleri ertelemesinin, beceri eksikliğinden kaynaklandığını düşünür. Yapılması gereken işi nasıl yapacağını bilememek ve kendini yetersiz hissetmek de erteleme hastalığı bulunan kişilerde yaygın olarak görülür. Motivasyon eksikliğine ek olarak mükemmeliyetçi olmak, başarısız olmaktan korkmak, kişinin kendisine yönelik olarak yüksek standartlar belirlemesi ve kendisine ilişkin olağan dışı beklentilerde bulunması da erteleme hastalığı bulunan kişilerin ortak özellikleri arasında yer alır. Tüm bunlara ek olarak zaman yönetimi kötü olan, plansız davranan kişilerde de yapılması gereken işi sürekli erteleme eğilimi görülür.

Erteleme hastalığı belirtileri nelerdir?

Erteleme hastalığına sahip kişiler, genellikle yapılması gereken ya da yapılması kendisinden beklenen işleri sürekli olarak ötelerler. Örneğin, gün boyu bolca vakti olan bir kişi, ödevini ya da bitirmesi gereken bir projeyi yapacağı saati belirledikten sonra ilgili saat geldiğinde araya başka bir iş sıkıştırabilir. Kişi önceden planladığı saatte işi tamamlayamadığında tekrar planlayıp ileri bir saat belirler ve belirlediği saat geldiğinde işi tekrar erteler. Bu durum yapılması gereken iş için ihtiyaç duyulan zamanın azaldığı ana kadar devam eder. Kısıtlı olan zaman içinde de ödevi ya da projeyi üstünkörü ya da detaylarına inmeden yaparak tamamlar. Bu durum Dini ibadetlerde, spora veya diyete başlama konusunda da sıklıkla görülür. Haftanın ilk günü olan pazartesiye erteleme durumu, bir döngü içinde devam eder. Bir süre sonra alışkanlık hâline gelen bu durum, kronik erteleme davranışını ortaya çıkarır.

Kronik erteleme nasıl oluşur?

Sürekli erteleyen, ertelediği için strese ve sıkıntıya girmesine rağmen, bu durumu tekrar tekrar sürdüren kişilerde görülen kronik erteleme önemli bir problemdir. Çocukluk çağında başlayan bu durumun altında yatan sebeplerden biri de otoriter ebeveynlerdir. Bu tarz ailelerde kurallar çok sıkıdır ve bu kurallara uymak hemen her şeyden daha önemlidir. Mükemmeliyetçi anne babalar, küçük yaştan itibaren sürekli olarak çocuklarını eleştirir. Ayrıca koşullu sevgi ve ilgi veren ebeveynlerin çocuklarında da erteleme hastalığı görülebilir. Bunun sonucunda çocuklar kendi iç dünyalarını düzenlemek yerine ebeveynlerinin niyetini okumayı öğrenir. Sürekli olarak kendini ispatlamak zorunda kalan çocuklarda performansla ilgili kaygılar ortaya çıkar. Küçük yaşta takdir görmek ve kabul edilmek için çabalayan kişiler, yetişkinlik döneminde erteleme hastalığı ile baş başa kalır. Çocukluk döneminde baş kaldıramayan bireyler, yetişkin olduklarında yapmaları gereken işleri zamanında yapmayarak bir tür tepki ortaya koyarlar. Ancak bu durum kronik erteleme hastalığına sahip kişilerde öfkeye neden olur. Son teslim tarihi olan işlere başlama fikri, keyif kaçırıcı bir eylem olarak görülür. Zaman daraldıkça artan stres ve sinirlilik hâli, kişi psikolojisi üzerinde huzursuzluk ve kızgınlık gibi negatif duyguları yoğunlaştırır. İşi yapmaya niyetlendiğinde motive olamayan kişiler, eylemlerini erteleyerek bir yerde duygularını ertelemiş olurlar. 

Erteleme hastalığı nedenleri nelerdir?

Tembellik
Motivasyon eksikliği
İstikrarsızlık
Önceliklerin yanlış belirlenmesi
Kötü zaman yönetimi
Mükemmeliyetçilik (Aşırı yüklenim,nefse zulüm)
Başaramama kaygısı
Kişiliğe uygun olmayan iş seçimi
Bilgi ve iman eksikliği
Bitirememe kaygısı
Ümitsizlik

Erteleme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Hayatta karşılaşılan pek çok problemde olduğu gibi erteleme hastalığı ile mücadele eden kişilerin de yapması gereken ilk iş hastalığı kabul etmektir. Sonrasında işi yapmak için gerekli olan konsantrasyonu bozan etkenler tek tek not edilmeli ve işe başlamayı ertelemeye sebep olan nesneler ortadan kaldırılmalıdır. Konsantrasyon düzeyinin artırılmasının ardından yapılacak işi bölümlere ayırmak ve planlanan zaman aralığında bu bölümleri tamamlamak gerekir. Doğru ve etkili bir zaman yönetimi ve iyi bir planlamanın beraberinde kişinin kendi koyduğu kurallara uyması ile başlayan iyileşme sürecinde yapılması gerekenler oldukça basit olmakla birlikte kararlılık çok önemlidir. Erteleme hastalığı tedavisi, kişinin kafasında başlayan bir süreçtir. Eğer bu durum başarılamıyorsa bir psikologdan profesyonel yardım alınabilir. Erteleme hastalığı belirtileri arasında yer alan kötü zaman yönetimini düzenleyebilmek ve iyileştirebilmek, kişiyi motive edeceğinden yapılması gereken işlerin uygun zaman içinde tamamlanmasını kolaylaştırır. Bu durumda kişi öncelikle kendisine uygun ve kolaylıkla uygulanabilir bir plan yapmalı; günlük ve saatlik olarak bu plana uymalıdır. Yapılması gereken işleri önem sırasına göre sıralamak, önemli işlere öncelik vermek, optimum süre içerisinde işi tamamlamak, kişinin mükemmeliyetçilik duygusunu olumlu anlamda pekiştirecek ve bu da kişinin kendine olan güveninin yanı sıra işi bitirmeye yönelik motivasyonunu da artıracaktır.

Herhangi bir işe başlayamayan ve devamlı erteleyen kişilerin bu durumla başa çıkması için yapması gerekenlerin başında korkularla yüzleşmek gelir. İşleri ertelemeye sebep olan durumun üzerine giderek yüzleşmek iyi bir başlangıçtır. İşin ertelenmesine neden olan televizyon, telefon ve tablet gibi dikkat dağıtıcı nesneleri, işi yapmak için planlanan zamandan 10-15 dakika önce kapatmak, hayatta hiçbir şeyin mükemmel olmadığını kabul etmek, zamanı iyi yönetmek için çabalamak, program ve listeler yapmak erteleme hastalığı ile başa çıkma konusunda kişiye yardımcıdır. Kişi, gün içinde verimli olduğu zaman dilimlerini belirlemeli ve bu saatlerde zamanın boşa harcandığı eylemlerden uzak durmalıdır. İnternet ve sosyal medya kullanımını sınırlamak da işlerin vaktinde yapılmasına yardımcıdır. Planlanan zaman içinde yapılan işe odaklanmak, belirlenen molalarda dilediğince dinlenmek ve ardından tekrar yapılan işe dönmek, her ne kadar bu hastalığa sahip kişilere zor gelse de, kişi kendini zorlamalı ve işi doğru zamanda tamamladığında kendini ödüllendirmelidir.


Hatta bazen ölümün bize ansızın gelebileceğini bildiğimiz halde bunu hiç bilmiyormuşuz gibi davranırız.

Mesela; tüm manevi hastalıklara şifa olan ve hayatımızın tüm alanlarını İslamileştirmeyi amaçlayan Kerim (çok cömert) olan Kur'an'ı mızı anlamayı bile, çoğu geçici (ahirette payı olmayan) nedenlerden dolayı erteliyoruz. Ve yahut otuz çeşit yemek yapmayı, on farklı yoldan müşterileri ikna etme yolunu, birçok futbolcu, siyasetçiyi vs. Çok iyi bildiğimiz/ tanıdığımız halde. Namazlarda okuduğumuz dua ve surelerin manalarını bilmiyor, ya da en kötüsü öğrenmeyi erteliyoruz.

Hz. Peygamber'den rivayet olunan meşhur bir hadiste:

" Erteleyenler helak olmuştur." buyurulmaktadır.

" Gafil insanlar, hayırlı bir iş için,  bugün dursun yarın başlarım ' der ve böylece kendini aldatır durur. Bilmez ki, bugün dünün yarınıdır; bugün ne yapmıştır ki, yarın ne yapsın?"

" Eğer hemen değilse ne vakit? " sorusunu 

" Başlamak bitirmenin yarısıdır." Sözünü de unutmayalım.

Yararlı bir çalışmaya girişmek için en iyi vakit "bugün" ve "şimdi" değil midir?

Bilmeliyiz ki, ertelemek, zaman yiyerek beslenen ve bizim düşmanımız olan bir canavardır.

O halde daha fazla ertelemeden

94/ İnşirah, 7: " Öyleyse bir işi bitirdiğin zaman yeni bir işe koyul. "

82/ İnfitar, 5: " Her insan, (sonunda) ilerisi için neyi öncelediğini ve neyi (arka plana) bıraktığını anlayacaktır. "

Ayetlerini hakkıyla anlamaya çalışmalı: Ebedi mutluluk ya da ebedi zilletin olduğu ahirette saadete erişmemiz için nelerin öncelikli olduğunu belirlemeli ve onu hakkını vererek yaptıktan sonra yenisine geçmeliyiz.

Tabiiki itidali/dengeli olma halini elden bırakmadan. 2/ Bakara, 190: Çünkü Allah aşırları sevmez.

İnsanın fıtratında acelecilik vardır. İki âyet-i kerime meali:
"İnsan aceleci "tabiatta" yaratıldı." (Enbiya 37)

"İnsan pek acelecidir." (İsra 11)

Acele işe şeytan karışır. İki hadis-i şerif meali:
"Acele şeytandan, teenni Rahmandandır." (Tirmizi)

"Teenni eden isabet eder, acele eden hata eder." (Beyheki) "Teenni, acelenin zıttıdır."

İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmeli. Birkaç hadis-i şerif meali:

"Ölmeden önce tevbe edin! Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele edin! Allahü teâlâyı çok hatırlayın! Zekât ve sadaka vermekte acele edin! Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşun!" "İbni Mace"

"Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez." (Beyheki)

"Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini." (Hakim)

Zekâtını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca çok pişman olur. Bir hadis-i şerif meali:
"Tesvif eden helak olur." (Berika) "Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır."

Salihlerin vasfı Kur'an-ı kerimde mealen şöyle bildiriliyor: 

"Onlar Allah’a ve ahirete inanırlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarış ederler. İşte bunlar salihlerdendir." (A.İmran 114)

Rabbim bizleri, öncelenmesi gerekenleri önceleyenlerden ve ertelenmemesi gerekenleri ertelemeyenlerden eylesin.

Selametle kalın.
Aklı Selim,Kalbi Selim,Hissi Selim,Zevki Selim..
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL