ALLAH c.c VAÂDİNDEN DÖNMEZ

Allah vaadi haktır, mutlaka gerçekleşecektir... Fakat şu üç şart gerçekleştirilirse...

9 Aralık 2019 12:26
A
a
Allah vaadi haktır, mutlaka gerçekleşecektir...

Fakat şu üç şart gerçekleştirilirse...

" Sabret, çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Günahının bağışlanmasını iste. Sabah akşam Rabbini tesbih et..." (1)

15 asır sonrasında da, Allah'ın âyet'leri ilâhi mesaj vermeye devam ediyor.''  iman edenler, sabredin, dininizden, davanızdan, mücadelenizden taviz vermeden yürüyün, Allah vaadetti, İslâm’ın hakimiyyeti,mü'minlerin zaferi muhakkak gerçekleşecektir...''

Çünkü Rabbulâlemin "Mü'minlere yardım etmek üzerimize haktır." (2) buyurdu.
Mü'minlere yardım etmek...

"Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: "İşittik, itaat ettik" demek, ancak müminlerin sözüdür, işte saadete erenler onlardır." (3)

Şirk koşmadan iman etmiş muvahhid mü’minler, Allah’ın yardımına mazhar olacaklardır.

" O halde (Habîbim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dîne, Allahın o fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmışdır. Allahın yaratışına (hiçbir şey) bedel olmaz. Bu, dimdik ayakta duran bir dîndir. Fakat insanların çoğu bilmezler." (4)

üç önemli şart gerçekleştirilince mazhar olunacak vaaddir biizillah

1-VAHDET: Ümmetin birleşmesi, vahdet oluşturulması

" Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın....." (5)

Yeryüzündeki muvahhid mü’minler, cemaatleriyle, liderleriyle bir araya geldikleri, tek cemaat oldukları vakit, Allahın vaadinin gerçekleşmesinin birinci şartı gerçekleşmiş olacaktır.

'' Fırkalara ayrılmayın, ayrılığa düşmeyin, Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi, kendi dinlerinde ayrılığa düşmeyin demektir, Allah’ın dininde kardeşler olun '' demektir.

''O'nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz'' buyruğu,'' siz, islâm nimeti sayesinde din kardeşleri oldunuz'' anlamındadır.''(6)

2-ADALET: '' Hakkı teslim etmek, herkese eşit muamelede bulunmak ''

" Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır." (7)

sadece mü'minlere değil,dünyaya huzur getirecek en önemli Salih amel,adalet...

Allah'ın indirdiği hükümler, adalet üzere indirilmiş hükümlerdir, bir hükmün diğeriyle çeliştiğini göremezsiniz. Allah’ın haram kıldıklarını haram kabul eden ve terk eden mü’minler, haram kabul etmeyenlere karşı, hak üzere adaleti sağlayacak tedbirler alırlar, eliyle, diliyle, kalbiyle buğz ederler, insanların ıslahı için çalışırlar...

Allah c.c buyurdu:

" Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Peygamber'inin haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyenlere karşı, küçük düşürülmüş bir halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın." (8)

Adaleti hakkıyla uygulayabilmek için, mü’minlerin birinci maddeyi, vahdeti sağlaması gerekiyor. Birleşmek, İslâm sancağı altında toplanmak, ümmet olmak, adaleti gerçekleştirmenin en önemli yoludur. Tarih boyunca hakkı adaletle ayakta tutanlar, canını, kanını ayrım yapmayanlar kazanmışlardır...

3-ALLAH'IN YARDIMCILARI OLMAK:

Allah subhanehûTeâlâ, vahdeti oluşturan, adaleti uygulayan kullarını dînine yardımcı kılmış ve başarı nasib etmiştir, yine bu asırda da edecektir biiznillah...
" Ey iman edenler! Siz eğer Allah'a(dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar." (9)

Allah c.c,yolumuzu İslâm üzere sabitleştirir, istikamet üzere yürütür, dosdoğru yolda hak üzere olan fetihler kazandırır. Allahu Teâlâ, kendisine şirk koşmaksızın iman eden, vahdet uğruna fedakârlıklar yapan Mü'min Müslüman kullarını dininde yardımcı kılıp, adaleti de kolaylaştırır, yani adalet sağlayacak güçlü iman hidayet nasib eder... İşte Allah'ın vaadi;
" Allah sizden iman edip Salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne hükümran kılacağını vaad etti. [7] Kendileri için seçip beğendiği dinlerini onlar için güçlendirip yerleştirecek ve korkularından sonra onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana ibadet eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra kimler inkâr ederse işte onlar yoldan çıkmış olanlardır."(10)

Allah c.c vaadinden dönmez, dönenleride sevmez...

Ali (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdu ki:

 "Söz, yerine getirilmesi gereken bir borçtur. Söz verip de sözünden dönene yazıklar olsun. Söz verip de sözünden dönene yazıklar olsun, Söz verip de sözünden dönene yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun ''(11)

Gerek bu topraklarda,  gerek yeryüzünün başka beldelerinde, Allah’a söz verip  de sözünden cayanlar, (yeryüzü müslüman kanıyla sulanıyor iken, zindanlar Müslümanlarla dolduruluyor,  işkenceler had safhaya çıkarılıyor iken), vahdetten vazgeçenler, adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılmasından vazgeçenler,  dînin yardımcısı olmaktan uzaklaşanlar, dâvayı satanlar, bel’âmlaşanlar, yazıklar olsun sizlere ki, Allah c.c için zor değil bu Müslümanları giderip yerine yeni mü'minler topluluğu getirmek...

" Doğuların ve batıların rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye Bizim gücümüz yeter, kimse bizim önümüze geçemez." (12)

Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, birleşmek, aynı safla yürümek, Vahdet, adalet ve Allah'ın yardımcıları... PBu üç önemli amel ümmeti kurtaracak yegâne Salih ameldir... ÂLEMİ İslâm’ın kurtuluşu için reçetedir, İslâm davetçilerinin Allah c.c yolunda birleşmeleri acilen gerekmektedir, yeryüzünde fitneler daha fazla büyümeden...
ey İslam davetçileri ve cemaatleri,

Kurtuluşumuz için, zaferler için, ruhlar Âleminde verdiğimiz söze sımsıkı sarılma vakti gelmedi mi?

Rabbimiz, kalblerimizi, saflarımızı, kelimelerimizi birleştir, Raşit halifenin sancağı altında topla ümmeti muhammedi... Âmin.
---------------------------------------
Dip not:
1-Mü'min,55
2-Rum,47
3-Nur,24/51
4-Rum,30
5-ÂLİ-imran Suresi 103
6-El-Câmiu'l Ahkamu'l-Kur'an,C.4,sh.317-318
7-Nisa,4/135
8-Tevbe,9/29
9-Muhammed,47/7
10-Nur,24/55
11-Camiussağir - 5683
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X