Huzur İslamdadır

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah katında geçerli olan din İslâm'dır” (Ali imran 19)

2 Aralık 2017 11:10
A
a
                                                             HUZUR İSLAMDADIR
Hamd olsun alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olana, Din gününün sahibine, yerlerin ve göklerin iktidarı elinde olana.
Salatü selam olsun Rasullerin sonuncusu Muhammed (sav)’e Yüzyılların kopukluğundan sonra beşertiyet adına kendisiyle irtibat kurduğuna.. selam olsun kıyamete denk sürmek üzere dillere, kalplere ve zihinlere Allah’ın adını nakşedene yerleştirene!
İslam, varlığa ve insan hayatına ait en önemli kavramlardan biridir. Allah (c.c) ilk insandan son insana kadar insanla başlayan beşeri hayatın başından kıyamete kadar gelecek bütün kişilere, bütün toplumlara  ve bütün çağlara gönderdiği dinin adıdır. İnsanoğlunun Alemlerin Rabbi Allah’a teslim olmasının yoludur. Dünya hayatını düzene koyan ilahi sistemin özel adıdır. İnsanla Allah arasındaki ilahi bağdır. Mutluluğun, başarının, şeref ve izzetin sağlanma biçimidir. Allah’ın insanlara , onları mutluluğa ve yüceliklere yükseltmek için gönderdiği ilahi kanun, ilahi ilkeler bütünüdür.
Sağlam bir inanç ve tam bir teslimiyet huzurun temel şartıdır. İnançsızlık ve teslimiyetsizlik en büyük huzursuzluk kaynağıdır. İslama teslim olmayan  O’nu yaşamayan insan ne yaparsa yapsın asla aradığı huzura ulaşamayacaktır. Çünkü nasıl denizde yaşayan bir balığın karada yaşaması mümkün değilse insanın da fıtratına uygun olmayan yaşam tarzında yaşayarak mutlu ve huzurlu olması asla mümkün olamaz.
İslamın getirdiği hükümlerin ve koyduğu prensiplerin amacı; insanı ahlaken olgunlaştırarak dünyada huzur ve mutluluğa ölümden sonra devam edecek olan ahirette ebedi saadete kavuşturmaktadır. Bu prensipler ise her çağ zamanda ve mekanda insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mükemmel olup, daima geçerliliğini koruyacak ve değişmeyecektir.
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah katında geçerli olan din İslâm'dır” (Ali imran 19)
Bütün Kainat ve içindeki her şey o Yaratıcının kanunlarına itaat etmektedir. O yüzden bütün kainatın dini islamdır. Güneş, ay ve yıldızlar hep müslümandır. Dünya, hava, su,ışık,ağaçlar ,taşlar ve hayvanlarda müslümandır. “Bitkiler ve ağaçlar O'nun buyruğuna boyun eğerler.” (Rahman 6)
İslam,Allaha itaat edip teslim olmak demek olduğu için ,bütün bu varlıkların isyan etmeden Allah’a itaat ettiklerini görmekteyiz.Teslim oluşlarına Müslüman oluşlarına şahidiz. “Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde bulunanların tümü ister-istemez O'na teslim olmuşlardır ve O'nun huzuruna döndürüleceklerdir.” (Ali imran 83)
Bu ayette gökte ve yerde olanların teslimiyeti insana örnek olarak gösteriliyor ve deniyorki “ EY İNSAN,İŞTE SENDE BÖYLE TESLİM OLMALISIN!” Hz Ali (ra) nin de dediği gibi “ İSLAM TESLİMDİR, TESLİMİYETTİR.” Allah’a teslim olmayan kimse müslüman sayılmaz. İnsan neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. İslam imanın bir tezahürü dışa yansımasıdır. İman etmeden teslimiyet, yani imansız İslam olur mu? Olsa bile makbul değildir. Münafıklar inanmadan teslimiyet gösterdiklerini zanneden kimselerdir. Günümüzde de gerektiği şekilde iman etmediği, Allah’ın hükümlerini içine sindiremediği, başka ideolojileri(dinleri) benimsediği halde kendilerini müslüman olarak tanıtan insanlar bu sınıfa girerler. İslamiyetin geçerli olabilmesi için gönül rızası ile, kayıtsız ve şartsız tam bir teslimiyetle Allah’ın şeriatine teslim olmak gerekir. İnsan da kendi hür iradesi ve tercihi ile Allah’a teslim olursa, islamı seçip müslümanca yaşarsa kainatın boyun eğdiğine teslim olduğundan artık o kainatla barışıp uyum sağlar böylece bu insan Allah c.c’ın dünyadaki halifesi temsilcisi olur. Huzuru islamda bulmak bu şekilde mümkündür. Aksi taktirde “ Huzur islamdadır” sözünü “Huzur isyandadır” şeklinde çoğunluğun bunu böyle algılamasıyla aldananlar, gaflete düşenler ile inanmayan toplumların varlığına şahit olmaktayız. Bunlar Allah’a itaat etmezler. İlkelerine isyan ederler. B öyleleri Allah’ın ilahlığını ve Rabliğini yeterince taktir etmeyen ve aklını yerinde kullanmayanlardır. onlar sürekli azap kazanırlar ahiretteki sonları da pek iyi olmayacaktır. İlk isyancı şeytandır öyleyse kim aynen onun gibi kibirlenerek Rabbine itaatsizlik ederse onda şeytan ahlakı var demektir. Allah’a ve peygambere isyan edenler ,arzularını hevalarını üstün gören, Allah’ın Rabiliğini ve büyüklüğünü taktir etmeyenlerdir. İsyan edenler her zaman yanlış yaparlar, zalim olurlar yer yüzünde sürekli bozgun ve fesat çıkarırlar. Buda insanın islamdan uzaklaşmasına sebep olur. Oysaki insan hayatı boşluk kabul etmez. Allah ile irtibatı kuvvetli olan insan davranış ve seçme tercihini rabbinin hükümlerine teslim eder. Her konuda O’nun ölçüsüyle hareket eder. Hakka boyun eğer peygamberi aracılığıyla gönderdiklerini kabul eder ve uyar . Böyle insanın huzursuz ve mutsuz olması mümkün değildir.
Huzurun ve kurtuluşun reçetesi İSLAMLAŞMAK ve İSLAM olabilmektir.
“Müşriklerin hoşuna gitmese de kendi dinini(islam’ı) diğer bütün dinlere karşı üstün getirmek üzere peygamberini doğru yol ve gerçek din ile gönderen O'dur.” (Tevbe 33)
                                     SELAM VE DUA İLE…                  

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X