KURBANLARI KESTİK, ŞİMDİ KURBAN OLMA ZAMANI!

Hz. Muhammed (sav)’in söylediği her söz ve yaptığı her hareket, gerçekte, insanlığa nesilden nesile ulaştırılması gereken bir toplumsal emanettir… O zaman haydi kurban olmaya..!

5 Eylül 2017 11:53
A
a
Fizyonomisi, el ve ayaklarının şekli, yürüyüşü, yürüyüş istikameti, konuşma ve hitap tarzı, gülüşü, ağlayışı, giysileri, yemesi, uykusu, su içme tarzı, istirahatı, güzel kokulardan hoşlanması, nezaket ve zarafeti, deve ve çeşitli hayvanları sürmekten hoşlanması, ibadet için duyduğu yoğun arzu, selam verme şekli, yüz ifadeleri, sevinç ve üzüntü anındaki davranışları, savaşları, taziye dileyiş şekli, namaz kılma ve oruç tutma şekli, hac ziyaretlerindeki uygulamaları, Allah (cc)’a (Rububiyet, Ulûhiyet, Mabudiyet çerçevesinde) gönülden bağlılığı, asil his ve duyguları, sebatı, dürüstlüğü, diğer insanlarla olan ilişkisi, misafirperverliği, çocuk ve akrabalara karşı derin muhabbeti, yabancılar ve düşmanlar ile olan ilişkileri, gıybet ve kibirden hoşlanmayışı, sadeliği, cesareti, azmi, doğru sözlülüğü, sözlerine sadakati, kadınlara muamelesi, insanlara ve hayvanlara merhameti, geçim kaynakları, bir tacir, mücahid, kanun koyucu, lider, devlet adamı, baba, din kardeşi, yönetici, abid, zahid, hâkim olarak edindiği tecrübeler, bütün söz ve fiilleri ilahi ilham eseri olan bu insan kimdir?
 
İşte bu mübarek insan, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve Kendisine, getirdiklerine şeksiz şüphesiz iman edenlerin Peygamberi, önderi, lideri olan Allah (cc)’ın Rasulü, Allah (cc)’ın Habibi, Allah (cc)’ın en sevgili kulu olan Hz.Muhammed (sav)’dir.
 
İşte kurban olma zamanı..!
 
Her sözü ve fiili kendisine iman edilenler tarafından tam bir sahihlikte korunan ve daha sonra en kutsal bir miras olarak sonraki nesillere büyük bir titizlikte nakledilen tek şahsiyet yalnızca ve yalnızca Hz. Muhammed (sav)’dir.
 
O’nu (sav), bize peygamber olarak gönderen âlemlerin Rabbi olan Allah (cc)’a hamdolsun…
Salât ve selam olsun O’na (sav)…
Salât ve selam olsun O’nun (sav)‘in davasını dava edinenlere…
 
Herhangi bir hadis mecmuasını kısa bir incelemeye tabi tutmak, Hz. Muhammed (sav)’in hayatının ve öğretilerinin en ufak ayrıntılarına kadar nasıl dikkatle kaydedildiği hakkında yeterince bilgi verir.
 
Kelimelerin tarif etmekten aciz kaldığı bu mübarek insan, toplumsal hayatını olduğu kadar özel hayatını da insanların gözleri önüne sermesindeki cesaret şaşırtıcıdır. Hayatının tüm yirmi dört saatini müşahedeye açık bir konuma getirmek zahmetine gönüllü olarak katlanabilecek olan kimdir?
 
Sadece olağanüstü iffet ve dürüstlüğe sahip, kendine güveni, kendini muhafaza gücü ve kararlılığı mükemmel olan bir kişi bunu yapabilir.
Bu tecrübeyi başarabilen tek şahıs Hz. Muhammed (sav) olmuştur.
 
Kişilerin yalnızca hayatının en özel dairelerine girmesine izin vermekle kalmamış, ayrıca onları ayrıntıları ile diğer insanlara aktarmaya da teşvik etmiştir. Çünkü bu olaylar bile ilahi nur ile aydınlatılmış olaylardır.
 
Bundan dolayı, bir Müslüman’a toplumsal hayatta olduğu gibi özel hayatında da aynı samimiyet ve ihlâs içinde Hz. Muhammed (sav)’in örneğine uyması emredilmiştir.
 
O zaman buyurun, tüm hayatımızla kurban olmaya..!
 
Hz. Muhammed (sav)’in söylediği her söz ve yaptığı her hareket, gerçekte, insanlığa nesilden nesile ulaştırılması gereken bir toplumsal emanettir…
O zaman haydi kurban olmaya..!
 
Kur’an’ın “O(nun sözleri/hükümleri ilhamdan) vahiyle bildirilenden (ve vahye uygunluktan) başkası değildir.” (Necm Suresi-4) buyruğu üzere O’nun bütün söz ve fiilleri ilahi ilham eseridirler…
 
Yani, O (sav) yalnızca açık bir lüzum varsa ve Allah (cc) konuşmasını emrettiği için konuşurdu. Kur’an’ın birkaç ayetinde Müslümanlar bu rehberliği hayatlarının tüm sahalarında kabul etmekle em-ro-lun-muş-lar-dır.
 
“…Peygamber size neyi verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun…” (Haşr Suresi-7)
Allah Rasulü’nün verdiği, emrettiği ve nehyettiği ne varsa, özel ve genel emrettiği ve nehyettiği her şeyi içine alır. Bundan dolayı hadisler ve sünnetler müminlere şer’i delildir…
 
Selam ve dua ile…

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X