Modernist, Ilımlı ve Hariciliğin Zihinsel Kodlarına Dair

Dinimizde sufilik de vardır, dinimizde geçmişe sırtını yaslayarak çağa yeni yorumlar getirmek de vardır fakat ne bu çağ üzerinden din anlayışını kabul eder bu din, ne de sapkın yorumlar üzerinden din anlayışını kabul eder. Kendi kavramlarını ve kendi literatürünü kenara bırakarak, batıdan ithal edilen bilgilerle itikad öğrenilmez. Allah en doğrusunu bilendir.

1 Kasım 2020 18:13
A
a
🔹Bir hakikatten nefret ettirmek istiyorsan onunla mücadele etme. Onu kötü savun. Evet görelim bakalım kötü savunarak dini tahrif etme girişimlerini:
 
Uçlarda gezinen 3 kesim var, müslümanlar asırlardır bunlar yüzünden kan revan içerisinde kaldı. Mezapotamya coğrafyası hem ilmî hemde cihadî anlamda kan kaybetmesi bu zihinler yüzünden oldu. 
 
🔹 'Ete kemiğe büründü falanca diye göründü.' diyen din tüccarı,
 
🔹 'Falanca kişi kâfirdir, kâfir demeyen de kâfirdir' diyerek dini kendi seçtiği birkaç ayet üzerinden anlamlandırıp islâm'ı küçük bir ihtivaya hapseden, bugüne kadar en iyi kendisinin anladığını zanneden zihniyet ve
 
🔹' bu dini anlamak için kimseye ihtiyacım yok. Arapçaya da, hadise de, rivayetlere de, âlimlere de, mezheplere de ihtiyacım yok. Kendim meâl üzerinden anlayabilirim, herkes de anlayabilir' diyerek dinin içini boşaltmak ve herkesin kafasına göre din yorumu yapmasına sebep olandan çektiğini bu din Yahudilerden çekmedi.
 
 Bu 3 kesim dini paramparça etmek için daha evvel hiç olmadığı kadar gündemde iyice yer etmiştir. Üstelik eğer itidalli olarak bu dine çok ama çok iyi katkısı olabilecek gençler bu 3 akımın öncülerinin peşine takılarak o muazzam eşsiz enerjilerini boş yere heba ediyorlar. Zaten istenen de tam olarak bu!
 
- IŞID yani harici zihniyeti sadece bir iki ayet üzerinden insanların hepsini tekfir ederek, müslümanların kanını kendine helal gördü; oy vermek müşrik yapar, memur olmak müşrik yapar, mahkemeye çıkmak müşrik yapar diyerek müslümanları kısır döngüye hapsettiler. Kendilerine mensup olanlar müslüman, geri kalan herkes müşriktir. İki gündür namaza başlamış bir iki kitap okumuş, koskoca mezhep âlimlerini, müctehidleri tekfir ettiler, cahilce bir din yorumu ortaya attılar.
 
-Harici zihniyet üzerinden yapmak istedikleri şu: dini sadece cihad ve tekfir ayetleri çerçevesinde teksif et, savaş zamanı bütün takipçileriniz oraya gidip birer birer yok olsunlar. Ve kendi dışında kimseyi Müslüman görmemek hastalığı!
 
- Ilımlı din anlayışını yaşayanlar. Fakat bu ılımlı din anlayışını benimseyenler, genelde kâfirlere karşı ılımlı, müslümanlara karşı sert olurlar. Mesela örnek verecek olursak bunlar Doğu Perincek'e, Mustafa Kemâl ve FETÖ kâfirlerine rahmet okurlarken; müslümanlara kin kusarlar. Dini komple hurafe üzerine oturturlar. İtikadî anlayışını bile rüyalar üzerinden belirleyecek kadar ileri giderler. Hocalarına olan bağlılık, onların gaybden haber aldıklarına inanacak kadar ileri götürmüştür. Hocaları birşeye doğru diyorsa doğru, yanlış diyorsa yanlıştır. En ufak birşeyde kin ve nefret kusarak saldırmaya kalkabilirler. Fakat müslümanlara karşı bir saldırı söz konusu olduğu zaman duâya sarılırlar. Kısacası İsrail'e beddua; müslümanlara fiili saldırı. Bu aynısı IŞİD için de geçerli: müslümanlara silah, İsrail'e beddua doğrulturlar.
 
 ılımlılar üzerinden yapılmak istenen; ne cihada, ne etliye ne de sütlüye karış; ne de gerçek manada Küfür Üzere olanlarla mücadeleye giriş; sen sadece senin zihin yapına göre ihtiva ettiğin anlamdan farklı bir yoruma itibar edenleri de tekfir et. Senin gibi düşünmeyeni ehli sünnet dışı ilan ederek tekfir et. Ilımlı gibi gözük ama bu ılımlılığın küffara olsun; din kardeşine en sert biçimde şedid ol.
 
 Bu sıraladığım uçta gezinen iki fırka üzerinden de batı şakşakçısı batı uşağı modernistler peydah oldular. Bunlar din anlayışını topyekûn batılı oryantalistlerin eserleri üzerinden edinirler. Bunların bazı özellikleri:
 
-Peygambere, sahabeye, ashaba, ilk dönem müctehid âlimlere bakış açılarıni batılı müsteşrikler belirler. 
-Mezhep âlimlerine saldırmaktan asla gocunmazlar.
- Mezheplere ve cemaatlere dini bölüp parçaladıkları ithamında bulunarak ortaya çıktılar, kendileri kendi içinde binbir parçaya bölündüler.
- Bütün mezhepler itikadde ehli sünnet iken bu sapkın modernist fıkralar etraflarında belli bir grup toplanınca itikadlerini binbir parçaya böldüler. Kimi hadisleri topyekûn inkar etti, kimi peygamberi komple devre dışı bıraktı, kimi sünneti inkar etti, kimi namaz yoktur dedi, kimi namaz var ama 3 rekat dedi, kimi namaz var ama namaz salattır oturduğunuz yerden de salât edebilirsiniz dediler, kimi de cemaatlesmek dinde yoktur diyerek kendileri cemaatleşti, kimi de hocaya biat yoktur dedi fakat on binlerce müridler edindiler.
 
Bunların en komik olanları da 'kur'an bize yeter' diyerek yola çıktılar, bu sloganları dillendirenlerin en az 30 tane kitabı var şuanda. Bu sloganı En çok dillendiren de asrın en büyük tefsirini yazmak için kolları sıvamış durumda. Şuanda 20.cildine yaklaştı.
 
 ✅Modernistler üzerinden yapılmak istenen; bu dini bugüne kadar bizden başka kimse anlamadı, anlayamaz da. Bütün âlimler, mezhepler, muhaddisler ve müctehidler! Hatta sahabe bile bizim gibi anlayamadı bu dini. En iyi biz anladık. Dolayısıyla mezhepler bu dini bölüyor; kucaklayıcı yeni bir din anlayışını yaymamız gerekiyor. Bilim, felsefe ve AKLA ters düşecek hadisleri reddedip; bu üçüne ters duse bir ayetleri de TEVİL yoluna gideriz. Yani 'tevilden tahrife.'
 
Bu modernistlere dair son birşey: bunlar geçmişteki 13 asırlık birikime " uydurulmuş din" diyerek kendi anlayışlarına da " indirilmiş din" dediler. Geçmişi komple tekfir edip kendi din anlayışına Biat etmeyenlerin hepsini uydurulmuş din kategorisine yerleştirdiler. Özetle bu üç din anlayışı da tekfirci olup çıktılar.
 
💠Hulâsa edecek olursak,bu din uçlarda gezinerek anlaşılamaz. Her türlü aşırılıktan beridir. O yüzden Allah bize itidalli olmayı emretmiştir. Usulsüz vusul olmaz. Vuslata erebilmek için usul şarttır. Bu din rivayet olmadan öğrenilmez. Bu din kitaplardan öğrenilmez. Bu din Kur'an ve Sünnet ekseninde usule riayet ederek 13 asırlık çizgiye riayet ederek, âlimlere ittiba ederek bütün muktesebatın tamamından ortaya çıkan çizgiden istifade edilerek öğrenilir. Bu din, modernistlerden de, haricilerden de, sapkın sufîlerden de münezzehtir.
 
Dinimizde sufilik de vardır, dinimizde geçmişe sırtını yaslayarak çağa yeni yorumlar getirmek de vardır fakat ne bu çağ üzerinden din anlayışını kabul eder bu din, ne de sapkın yorumlar üzerinden din anlayışını kabul eder. 
Kendi kavramlarını ve kendi literatürünü kenara bırakarak, batıdan ithal edilen bilgilerle itikad öğrenilmez. Allah en doğrusunu bilendir.

İfrat ile tefrit arasında mutedil kalabilmektir aslolan.
Hatalarıyla yanlışlarıyla hurafeleriyle dolu olan bir müktesebatı olduğu gibi kabul eden aklın yanlışlığı gibi, bu akla kızarak yine onun tam zıddında bulunan akla yakınlaşmak da bir o kadar yanlıştır. (Hurafeyi benimsemiş akıl ile Reformist-Modernist-Oryantalist İki zıt çizgi.)
 
Ehli sünnet vel cemaat çizgisi bu anlamda bizler için doğru anlayabilirsek mutedil olan ve aslolan çizgidir.
Sağa sola 'kaypaklanmadan' sabit kalmanızın adıdır Ehli Sünnet.
Sünnet ehli bir çizgi.
Selam olsun çizgide kalanlara, kalma gayreti gösterenlere ve ifrat ile tefrit arasında itidalli olanlara.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Paragraf Soru Bankası