RASÛLULLAH S.A.S'A KOMŞU OLMAK İSTİYORSAN BEDELİNİ ÖDE...

Sevde Gök Yazdı: RASÛLULLAH S.A.S'A KOMŞU OLMAK İSTİYORSAN BEDELİNİ ÖDE...

11 Şubat 2020 18:51
A
a
Bedeli ödenmeden hiç bir şey elde edilemez.

15 Asırdır İslâm âleminin mü'min    müslümanları,dualarına,sohbetlerine,katmaktadırlar AllahRasûlü s.a.s'ne Firdevs cennetinde komşu olmayı ,Allah c.c'a itaatkâr,takva ehli,helâli helal kabul eden,haramı haram bilip terkeden her mü'min erkek ve kadın,ümîd içinde isteyecektir Rabbinden...Ancak bu mü'minlerin sayısı oldukça azdır.Allah c.c,helâk etmekten kurtardığı kullarından bahsederken anlıyoruz ki,cennet ehli azlardan olacaktır.
<< .........içinden kurtardığımız(kimseler) azdır.>>(1)

Rasûlullah s.a.s buyurdu;
''insanlara öyle bir zaman gelecek ki,aralarında İslâm'a sımsıkı sarılanlar,ateşi elinde tutan gibi olacaktır,İslâm'a sarılan 50 kişinin sevabını alacaktır.
Sahabe sordu; ''alacakları 50 kişinin sevabı bizim aramızdan mı (bizim sevabımızdan mı)yoksa onlar arasında mı olacak?''
Rasûlullah buyurdu;sizin içinizde 50 kişinin sevabını alacaktır.'' (2)

sadece sıradan elli kişinin değil,Sahabeden elli kişinin sevabını alacak gurabalar...Hz.Peygamber s.as'e,Hz.EbuBekir r.a'a,Hz.Ömer r.a'a,Hz.Osman r.a'a vs....komşu olmayı haketmek,Rasulullah'ın hanımları annelerimize cennette komşu olmanın kapısı açık...bedeli,imanı kor ateşi elde tutmak kadar zor zamanda,şirkten,isyandan,haramlardan şiddetle uzak durmak,Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak,Rasül(s.a.s)ün ve ashabı kiramın izinden yürümektir.Bu asırda mü'min müslümanlar garibdirler,bu gariblik,az olmak veya terkedilmek değildir.Asıl garib/guraba şunlardır...

Rasulullah s.a.s şöyle buyurdu;

''Guraba'ya/gariblere müjdeler olsun,onlar benden sonra sünnetimden insanların bozdukları şeyleri düzeltenlerdir.''(3)

İslâm davetçisi için zor olan,ama mükafatı çok olan salih amel,sünnetten bozulanları düzeltmek için çalışmak,bu uğurda yaptığı fedakârlık karşılığı müjdelenmek...cennet ile...

Topluma göre şekillenmeyen,İslâm'ın emirlerine göre şekillenen,yalnız Allah c.c'ın dinini dert edinen fedakar mü'minler bu zor vazifeyi üstlenebilirler...
Sehl ibn-u Sa'd es Saadi r.a,Rasulullah'dan şöyle rivayette bulundu;

''İslâm garib başladı,tekrar garib olarak geri dönecektir.Gariblere ne mutlu.

Ashab ;'' YaRasulullah gariblerde kimlerdir?''diye sordu;'' Onlar,insanlar ifsad olduklarında ıslah eden yiğitlerdir'' buyurdu.(4)

Bu İslâm davetçileri;münkerin ve küfrün çoğaldığı zamanda,ma'rufu ve Hakkı yayan insanlardır.Toplum,aciz akıllarından uydurdukları beşeri dinlere,ideolojilere,küfür düzenlerine itaat ederlerken,onlar sadece Rabb'lerinin şeriatına bağlanırlar.Guraba,haksızlığa tahammül etmeyen,zulme sessiz kalmayan,hakkı anlatan,küfre,şirke baş kaldıran şerefli kimselerdir,Kendileri,eziyetlere,işgencelere,zulümlere maruz kalsalarda,Âli İmran,104.âyet'in muhatabı olmak için insanlara risaleti ulaştırırlar...

Müjde verildi,21.asırda dünyaya gönderilmiş olmalarına rağmen,sahabeden 50 kişinin sevabıyla ahirete yürüyecekler biiznillah.
Hiç bir zorluğa katlanılmadan,imtihanları cennet karşılığında göğüslemeden rahat yaşayanlar,Allah'ın Rasûlü s.a.s'e ve ashabına komşu olmayı hakedemezler.

B u asrın mü'minleri,bedelini ödeyin...Cennet pahalı,Rasul'lerin,Şehidlerin,Sıddıkların,âlimlerin Cenneti,hepsinden pahalı...ama vaâdedildi...Elhamdulillah
İslâm geldikten 15 asır sonra,bombalanarak,zindanlarda çile doldurarak,işgencelere maruz kalarak,en sevdiklerinin canlarını feda ederek,evladlarının canlarını,bedenlerini,ya da uzuvlarını kaybederek,büyük bir sabırla,kafir,zalimlerin karşısında başı dik duranlar,imanını kor ateşi elinde tutmak gibi koruyanlar...Hicret etmek zorunda kalan muhacirler,ev,bark,akraba hepsini bırakıp yabancısı olduğu diyarlara göç edenler,alın size mükafat...Firdevs Cenneti...

Ahmed ve et-Taberan'î,Abdullah bin Amr'dan rivayet ettiler.

'' Ben Rasulullah s.a.s'ın huzurundayken güneş doğmuştu,bunun üzerine O,''kıyamet günü,nurları güneşin nûru gibi olan bir kavim gelecektir'' buyurdu.

Ebu Bekr,
-''onlar biz miyiz ya Rasulullah?'' diye sordu,
-'' Hayır,sizin çok hayrınız var,velâkin onlar yeryüzünde çeşitli bölgelerden haşrolunan fakir ve muhacir kimselerdir'' buyurdu.Sonra da''Gariblere müjdeler olsun,gariblere müjdeler olsun'' dedi,''Garibler de kimlerdir ?'' diye soruldu,O'da  ''isyankârlarının,itaatkârlarından daha fazla olduğu çok kötü insanlar içerisinde yaşayan az ve salih insan topluluğudur.'' buyurdu.
Küfrün hakim olduğu çok toplulukta iman eden,salih amelleri işlemeye başlayan kişi,bütün haramları terk edecek dolayısıyla içinde bulunduğu put perestler,haram işlemeyi sevenler,firavuni zihniyet tarafından dışlanacak,garib olacak...
Rasulullah s.a.s müjdeledi,nurları güneşin nûru gibi olan bir kavim ehlinden olarak Allah'ın huzuruna gelecekler...işte Firdevsi hakeden muhacirler,zulümden kaçan,her çileye mazur kalan,terörist ilan edilen,can,mal,evlad feda eden ama Allah c.c için sabreden,imanından,salih amellerinden taviz vermeyen mü'minler...Rasûlün ve Ashab'ın gireceği Cennet sizi bekliyor biiznillah...
Ensar olmakla görevlendirilen mü'min müslümanlardan  olarak onlarla aynı Cennette Firdevs'de olmak isteyenler...
Rasûlullah s.a.s buyurdu;
''Garib,gurbette Allah yolundaki mücahid gibidir,her adımında derecesi yükselir ve elli sevap yazılır.Gurbette garibe Cennet vacibdir.Garibe ikram edin.Çünkü onun kıyamette şefaat hakkı vardır.Belki onların şefaati ile kurtulursunuz .'' (5)
İşte Ensara Cennetin kapısını sonuna adar açan salih ameller...
Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak,ayrılmamak,küfrün ipini tutanlar karşısında,güçlü bir cemaat olmuş olarak yürümek,ve sonunda verilece mükafat,Firdevs'i âlâ olacaktır inşaallah...
İbn Abbs r.a rivayetiyle Rasulullah s.a.s buyurdu:
'' Allah'ın (yardım)eli cemaatle beraberdir.'' (6)
Ehli Sünnet  ve'l Cemaat olarak yürüyenlere bu dünyada Allah c.c'ın yardımı
zaferler vââdediliyor,ahirette de,ödenen bedellerin zorluğuna,sabırda sebat etmesine  göre  Rasûlullah s.a.s'ma komşu olma şerefi,ebedî olarak,sonsuz...
'' Ya Rabb,bizleri evladlarımızla,Rasûlün s.a.s efendimize komşu eyle...can ise can,mal ise  mal,evlad ise evlad,feda olsun Sen'in uğruna...bizim çocuklarımız,canlarımız,bedenlerimiz,Sen'in yolunda çok ucuz...Ümmetin kutuluşu için,yeryüzüne yeniden Raşit Halife gelmesi için,Şam beldeleri,Mescid'i Aksa özgür olması için,işgal edilmiş İslâm âlemine ait bütün beldelerimizin yeniden fethi için,İslâm sancağının yeniden zafer muştularıyla kaldırılması için can feda eden yiğitler arasına kat,şehid olarak katına al,bu uğurda,bize verdiğin bütün nimetler Rasulün ve ashabın yolunda feda olsun...21.asrın müslümanları olarak bizden kabul buyur...Amin.
--------------------------
Dip not:
1-Hûd,11/116
2- Sünen-iTirmizi;Kitâbu'l iman    
3-Tirmizi,EbuDavud   
4-Et Taberani 
5-Ebu Nuaym
6-Sünen-iTirmizi,Kitâbu'l-fiten,B.7,Hds.2256
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


MD DİJİTAL