SANATKARIN SANATI

yazarımız Hacı Kar'dan 'SANATKARIN SANATI'

7 Nisan 2018 14:19
A
a
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Salât ve selâm olsun Rasulullah'a, Âline, Ashabına ve Kıyamete kadar O'nun izinde giden muvahhid ve müttakîmü'minlere...
Ben, şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilâh yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah'ın kulu ve Rasulü'dür...

Yeryüzündeki bütün tağutları, her yönüyle ve her çeşidiyle tanımayıp reddettim... Yegâne Rabbimiz ve İlâhımız Allah'a, katıksız, şirksiz, şüphesiz ve kesin iman ettim... Yaratılış gayemiz olan Rabbimiz Allah'a ibadet etmekte O'na hiçbir şeyi ortak etmez, yalnız O'na ibadet eder ve yalnız O'ndan yardım dileriz...
Allah'ı Rabb, İslâm'ı din, Rasulullah Muhammed (s.a.s.)'i hayat önderi olarak kabul edip razı oldum ve hiç tereddüt etmeden iman ettim...

YALIN GERÇEK…
Gerçek şu ki, Hz. Muhammed (sav)’in bütün ashabı O’nun peygamberlik mucizesinin sönmek bilmeyen, asırlardır parlamaya devam eden yıldızlarıdır. Ve asil peygamberler neslinin sağladığı büyük merhalelerin delilleridirler. Allah (cc)’ın yarattıkları içerisinde zirveleri temsil etmişlerdir ve halen temsil etmeye devam etmektedirler. Hz. Muhammed (sav)’in temiz kalpli ashabı, asil davranışlarıyla ilham verici örnekler oluşturarak, tevazu, iyilik, sadakat ve mükemmeliyet duygularını diğer insanlara taşımışlardır. Bu vazifeyi hiçbir sanatkâr sanatı vasıtasıyla gerçekleştirememiştir ve gerçekleştiremeyecektir. Ve Hz. Muhammed (sav)’in ashabının şahsiyetinin gözlerimizin önüne serdiği ebedi güzellik ve mükemmellik beyitini hiçbir şair yazamamıştır ve bundan sonra da yazamayacaktır.

İnsanlık tarihinde de böylesine asil insani davranış numuneleri kaydedilmemiştir. Bu insanlar daima güçlü bir iman taşıyarak, daima saf ve samimi, mütevazi ve Allah korkusuyla dolu, sevecen ve iyi niyetli olarak derin bir hakikat bilinci içinde, sevecen bir kalple hayatlarını idame ettirmişlerdir. Gündüz Allah (cc) yolunda cihad ederken cesur ve fedakâr, gece ise daima ibadetle meşgul zahid kimseler olmuşlardır.

Dünya zevk ve nimetlerine kayıtsız kalmışlar ve idareleri altındaki insanlara daima adil ve yakın olmuşlardır. İşte, hayatlarını Hz. Muhammed (sav)’in nebevi kontrolü altında geçirenler böyle kimselerdi.

Ya Rabb! önceki  Müslümanları, Hz. Muhammed (sav)’in nebevi kontrolü altında hayat yaşamayı nasip ettiğin gibi, güncel Müslümanlara da nasip et… (Allahümmeamin)

İslam peygamberinin (sav)’in, yetiştirdiği müminler, sahabeler güvenilip, dayanılabilecek kimselerdiler.
Kalpleri Allah korkusu ile dolu olup, ahireti dünyaya tercih etmekteydiler. İnsanın içindeki madde arzusuna galebe çalan maneviyatı haizdiler. Dünyanın kendileri için yaratılmış olduğu konusunda hiç şüpheleri yoktu ama yine de önlerinde duran öteki hayat bilincini hiç gözden kaybetmiyorlardı.

Bunun sonucu olarak, bu insanlar daima dürüst, ticaret ve işlerinde doğru ölçüp tartan, vazifelerinde dürüst ve gayretli, idareden sorumlu olduklarında yumuşak kalpli ve merhametli, zengin olduklarında cömert, sıkıntılı durumlarda sabırlı, adalet hizmetlerini yürütürken imtiyaz tanımaz ve adil, kendilerine emanet edilen meselelerin üstesinden gelmede gerçek bir namusluluk içinde olan kimselerdi…

“Doğrusu iman edip de sâlih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır.Rableri katında onların mükâfatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Bu (mükâfat), Rabbine (itaatle) içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur.” (Beyyine Suresi: 7-8)
Unutulmamalıdır ki, insanlar dünyada kimler ile beraber ise ebedi hayatta da onlarlar beraber olacaklardır. Aynı mekânı paylaşacaklardır…


Selam ve dua ile…
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X