SÖZÜNÜN ERİ OLANLAR

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, bundan endişeye düştüler de insan onu yüklendi. O cidden çok zulümkar, çok cahildir.” (Ahzap 72)

16 Şubat 2018 09:50
A
a
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
SÖZÜNÜN ERİ OLANLAR
 
                Hamd göklerin ve yerin Rabbi, Rahman, Rahim, Din Gününün Sahibi, Yarattıkları üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahip, Allah Azze ve Celle’ye mahsustur. Salat ve Selam Müminlerin önderi, yaşayan Kur’an Hz. Muhammed(sav)’e aline, ashabına ve onları takip eden Mü’min’lerin üzerine olsun inşallah.

            “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, bundan endişeye düştüler de insan onu yüklendi. O cidden çok zulümkar, çok cahildir.” (Ahzap 72)

                Bu ayetin tefsirinde Seyyid Kutup şöyle buyuruyor. “İnsanın İçinde yaşadığı veya yüz yüze bulunduğu bu kocaman yaratıklar, bir bakıma gayet küçük ve basit bir manzara arzediyorlar. Bu yaratıklar tevazu içinde halini tanıyor, kendilerini yoktan var edip hayatlarını düzenleyen kanunu biliyor, şuur ve delile sahip olmadığı halde doğrudan yüce yaratıcının hükmüne boyun eğiyorlar.”

                (İnsan onu yüklendi.) bu büyük ve ağır işi omuzlamakla, insan kendi kendini tehlikeye atmış durumdadır. Bu yüzden o çok zulümkar olmuş, nefsine kıydığı şeklinde vasıflanmıstır. Aynı zamanda bu durumu idrak edemediği için (koyu) (cahil) sıfatını almıştır.

                Emanet geniş anlamıyla Allah(cc)’tekliflerinin  tamamına denir. Allah(cc)’nun insanlara yüklediği mükellefiyetlere emanet denilmiştir. (Molla Hüsrev)

              Diğer bir ifadeyle Emanet;Akıl ve düşünce kabiliyeti ile beraber yapılmasında sevap,terk edilmesinde günah olan namaz gibi yahut terkedilmesinde sevap yapılmasında günah olan zina gibi bütün emirlerdir.

                İnsanoğlu yaratılış gayesine şöyle bir baktığında hayatında sadece Allah(cc)’ya kulluk yapmak için gönderilmiştir. Tabi Allah(cc) yarattığı insanı başıboş bırakmamış, bir de beraberinde insana yaşarken hayatında rehber olsun diye de Kitabını indirmiştir.

                Ruhlar âleminde Allah(cc)’ye verdiği sözden dolayı, Emaneti yüklenmesinden ötürü insan, aciz bir kul olduğunu bilip Allah(cc) yaratanına, haddi aşmadan ‘O’nun istediği şekilde’ hayatının her alanında O’na kulluk yapmak zorundadır. Bizler Allah(cc)’nun mülkünde yaşıyorsak elbette bizim üzerimizde mülkün sahibinin sözü geçmelidir.

            *Hz Ali diyor ki : “Ey insan küçük bir cüsseye sahipsin ama sen de ne alametler var haberin yok.”
            “Biz insanı en güzel surette yarattık.” (Tin 4)

                Allah(cc) insanı en güzel şekilde yaratmış ve mükemmel işleyen kainatı ona boyun eğdirmiştir. Eğer insan görevini bilmez yerine getirmez ise Allah(cc) insanı aşağıların aşağısına da atacağını bildirmiştir.

            “Sonra biz onu aşağıların aşağısına atarız” (Tin 5)

                İşte Allah’ın emrine boyun eğmeyen hayatında Allah(cc)’yu tek İlah ve tek Rab olarak kabul etmeyenlerin maalesef sonunun iyi olmayacağını ve diğer mahlukattan bile daha aşağıda olacağını Allah(cc) haber vermiştir.

            “İnsanların hesap verecekleri gün yaklaştı onlar ise hala gaflet içerisinde yüz çevirmektedirler.” (Enbiya 1)

                İnsan şöyle bir düşündüğünde bir neyle ne için hesaba çekileceğiz? Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hac umre biz bu ibadetleri zaten yapıyoruz diye düşünürüz. Ama bilindik taklitçiliklerle yapılan ibadetlerdir bunlar.

            Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.(ZUHRUF 44)

              Göklere kanun ve nizam koyan Allah(cc)’nun mülkünde insanlar kendileri için ölçü ve nizam koymayacağını başı boş bırakacağını nasıl düşünebilir.

            “Sizi sadece boş yere yaratacağımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız.” (Müminun 115)

                Kendi aramızda bile birine bir şey emanet ettiğimizde onu verdiğimiz gibi almazsak ‘emanete hıyanet etti’ deriz. Peki, Allah(cc)’nun bize emanet ettiği Kuran bizim hayatımızda ne durumda? İş yerinde çalışanlar bilir, çalışan işe tam vaktinde gelmeyip geç gelirse, patron işçiye bu geç gelmenin hesabını sorar. Yani bunu bedelini ona ödetir.

                Bizlerde Allah’ın arzının üzerinde yaşıyoruz ama kitaptan bir haber, kendi dinimizden, kendi kitabımızdan bir haber yaşıyoruz. Ne Allah(cc)’ya verdiğimiz sözün farkındayız, ne de böyle bir sözden haberimiz var. Ve Allah (cc)’nun verdiği bütün nimetlerden de faydalanıyoruz. Elbette Allah (cc) bize bunun bedelini ödetecektir.

            “Sonra o gün size verilmiş olan her nimetlerden hesaba çekileceksiniz.” (Tekasür 8)

                Rasulullah bu ayeti okuyunca Hz. Ömer(ra) diyor ki: “Ya Rasulullah biz her şeyimizi canımızı, malımızı Allah yolunda verdikten sonra daha neden hesaba çekileceğiz?” Rasullullah (sav) : “Sıcak bir günde içtiğiniz soğuk sudan, sizi sıcak ve soğuktan koruyan gölgeliklerden, çadırlardan hesaba çekileceksiniz.” İnsanlar Kuran okudukları halde, böyle bir hesaptan haberleri yoktur maalesef.

                Allah’ın arzında emanete sahip çıkmayan insan Allah (cc))ye karşı nasıl hesap verecektir.

                Şuan insanlara sorsan ne galu beladan haberleri var ne de verilen sözden ne de emanet edilmiş bir kitaptan haberleri var. Maalesef bizim kadar inandığı dine inandığı İslama ve inandığı kitaba uzak olan bir toplum acaba daha var mıdır?

                Allah (cc) bakın emanete sahip çıkanları ahirette nasıl karşılayacak:

            “Emanetlerine ve ahidlerine riayet edenler şahidliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarını koruyanlar işte bunlar cennette ağırlanırlar.” (Mearic 32-35)

                Başka bir ayette emanete sahip çıkmayanları, bu emaneti hafife alaya alanları Allah(cc) başka bir ayette şöyle diyor:

            “Misaktan sonra Allah’a verdikleri ahi bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar işte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt cehennemde onlarındır.” (Rad 25)

                Allah(cc) bu emanet olarak gönderdiği Kitabın içinde insanın ferdi ve toplumsal olarak ihtiyacı olan bütün hükümler mevcuttur . İyiyi de kötüyü de Allah(cc) insana bildirmiştir. Cennet ve cehennemi de insana bildirmiş ve kitabıyla uyarmış ikaz etmiştir. Demirciler bilir demir pas tuttuğunda sahibi onu önce zımparalar pası çıkmazsa, yağa koyar, gene pasa çıkmazsa artık sahibi bakar ki buna hiçbir şey fayda etmiyor bunu temizlemiyor bunu en güzel ateş temizler ve ateşe sokar. İnsanda böyledir, Allah (cc) kitabında her şeyi bildirmiştir ve kulunu uyarmıştır ikaz etmiştir. Ona süre vermiştir. Eğer bunlar olmasına, bildirilmesine rağmen kişi hala düzelmiyorsa halen daha Allah(cc) hayatında isyan ediyorsa bir kişinin ölünce elbette gideceği yer ateştir. Onu bir tek artık ateş temizler.

                İnşallah bizler de ateşin değil de hayattayken Kuranla Allah’ın kitabıyla temizlenen insanlardan oluruz.
 
Rabbim Bizleri Hakk’ı Hak bilip Hakk’a sarılan,batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Amin.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X