TEVHİD NE DEĞİLDİR?

Bugüne değin, bizler Tevhid’i nedir diye öğrendik. Aynı zamanda La’mızı da hep müşriklere çektik. Oysa bunlardan önce bilmemiz gereken Tevhid’i ne için kabul etmemiz ve öğrenmemiz gerektiğidir.

14 Aralık 2021 20:21
A
a

Bugüne değin, bizler Tevhid’i nedir diye öğrendik. Aynı zamanda La’mızı da hep müşriklere çektik. Oysa bunlardan önce bilmemiz gereken Tevhid’i ne için kabul etmemiz ve öğrenmemiz gerektiğidir.

Yoksa cehalet mazeret değildir diye ezber akideler edinirken kendi cehaletimizin farkına asla varamayacağız. Bilmeni isterim ki Tevhid, tüm ikiliği, haddi aşmayı, ayrılığı,  yüceltmeleri, yönelişleri, bağlanmaları yok edip sadece ve sadece Allah’a yönelmeyi gerektirir. La İlahe İllallah derken kalben ve amelen şunları da ifade etmek gerekir:‘Ey Allah’ım ne kalbim ne zikrim, ne fikrim ve ne de amellerimde hiçbir yönelişi, sevmeyi, bağlılığı, adayışı, çileyi, hasreti sana denk tutmayacağım. İbadetlerimde şekilden ibaret bir yöneliş olmayacak; duamı, talebimi sadece sana yapacağım, rızık verici olarak senden gayrısını bilmeyeceğim. Zira ben bilirim ki İsra 31 ve Rum 40’ta ve daha nice ayetlerinde rızık verici olan sensin. Dua’ya tek icabet edici sensin (Bakara 186; Araf 55,134, Şuara 72 vb.) Ne mezarlarında uyutulanlar, ne kendisinden medet umulanlar değil sadece sensin duaya icabet edici. Senden başka derdimi arz edeceğim, sıkıntımın hal makamı, adaletin sağlayıcısı, huzur ve güven tesis edici bir makam, senden başka güzel kanun tayin eden, senden başka ölçüsünde, nizamında, düzeninde mükemmellik olan yoktur. Sen her anlamda tek’sin. Bizler tevhid’i gerçekleştiren muvahhid’ler olarak sadece seni tanır ve seni biliriz.’

Ve bizler biliriz ki, Tevhid bir ilim dalı değildir. Tevhid, hayatın bütününe hakim olması gereken din’dir. Tevhid, ekonomide, eğitimde, askeriyede, iç ve dış işlerde, hukuk’ta, kültür’de, sanat’ta tek ve bir olan Allah’ın yegane yetkili olmasıdır. Yeryüzü ve gökler nasılki Allah’ındır gökte olduğu gibi yerde de söz sahibi olması da O’nun hakkıdır. Yaratmak da emir ve hüküm de, şeriat tayin etme, kanun belirleme, yasak ve serbestiyet koymak da yalnız O’na aittir. (Araf 54, Yusf 40, Kehf 26, Kasas 70 vb.) İşte öğrendiğimiz Tevhid, bilinmek için değil sadece aynı zamanda en güzel örnekliği sunsun, yeryüzünde barışı, hukuku, esenliği ve refahı tayin etsin diyedir. Tevhid, medeniyettir, çağdaşlıktır, bilimdir, ilerlemedir.

Tevhid, çağı okuyamamak, toplumdan soyutlanmak, bilim’den bihaber olmak, insan ve toplum psikolojisini anlamamak, nefret ettirmek, zorlaştırmak, akaidlere ve fırkalara ayırmak, kuran üzerine düşünmemek ve aklı kullanmamak değildir. Tevhid, insanların kurtuluşu içindir, onlara müşrik ve kafirler diyerek cehenneme sürüklemek değildir. Tevhid, insanları şirk’ten, her türlü kötülüğe götüren cehaletten, anlamsız ve yok edici tüketim girdabından, put’laştırmaktan kurtarmak içindir. Biz insanları Allah’a davet ediyoruz, biz onların iyiliğini istiyoruz. Biz, Rasullerimiz gibi onların adım adım cehenneme sürüklenen hayatına üzülüp kendimizi kahrediyor ve bu dert ile dertlenip uyandırmak için tevhid daveti yapıyoruz. (Şuara 3, Kehf 6)

La’mız,
 • En güzel örnekliği gösteremeyenlere,
 • Tevhid deyip hikmet, basiret ve feraset’ten yoksun olanlara,
 • Akide akide ayıranlara,
 • Aynı tuzaktan sayısız ısırılanlara,
 • Nefret ettirenlere,
 • Allah’ın ayetleri üzerinde düşünmeyenlere,
 • Hep yerinde sayanlara,
 • Cehalet’i sadece tevhid bilmek ile yok edeceğine inananlara,
 • Allah’ın hükümlerini hakim kılmak için çağa uygun donanım elde etmeyenlere,
 • Kardeşliği yerine getirmeyip tüm sevgisini nefsi için sevdiklerine verenlere,
 • İslam için zindanlarda çile çekenleri yüreğinde hissetmeyenlere,
 • Müslim kardeşinin zor zamanlarında ama’larüretenlere’dir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL