YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER - 6

Kübra Yıldız'ın ''YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER'' yazı dizisinin 6. bölümü olan ''CENNET''.

2 Ekim 2017 14:00
A
a
''Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.'' (Ali İmran 133)
Cennet; Allah (c.c) Kur'an'da müminlere bildirdiğinin de ötesinde, tahayyül dahi edilemeyecek, insanın düşünce sınırlarının çok üzerinde çeşitli özellik ve güzelliklere sahiptir. Kur'an'da müminlerin melekler vasıtasıyla da cennetle müjdelenecekleri bildirilmektedir. ''Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki 'Korkmayın üzülmeyin size dünyada iken va'dedilmekte olan cennetle sevinin.'' (Fussilet 30)
Şüphesiz ki bu müjde cenneti şiddetle arzulayan bir mümin için tarifsiz bir sevinçtir.

Allah'a samimi bir kalple iman edip O'na hiç bir şeyi ortak koşmayan, Allah'ın ve peygamberimizin bildirdiği tüm emir ve tavsiyelerine titizlikle uyan yasaklarından da kaçınan; Kuran ahlakını yaşamak için gayret eden kimseler cennet ehlidirler. İnsan daima her şeyin en iyisini ve en mükemmelini ister. Dünya hayatında iken insanın en çok arzu ettiği peşinden koştuğu halde tüm olarak elde edemediği şeylerin tamamı ve onların daha da ötesinde olan nimetlerin cennette hazır olduğunu mümin bilir ve buna göre hayat sürmeye çalışır.
Allah (c.c) ayet kerimesinde şöyle buyurmaktadır  ''Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlarındır. İşte bunlar için dünya yurdun iyi sonucu vardır.'' (Rad 22)
Bu sonuçta Adn Cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Meleklerde her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler 'Sabretmenize karşılık selam sizlere dünya yurdunun sonucu ne güzeldir.'

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman cenneti ve cennetlikleri şu şekilde anlattığını görmekteyiz. ''Yakıcı sıcağın ve dondurucu soğuğun asla olmayacağı bir yerdir.'' (İnsan 13)
''İçerisin de temiz su tadı asla bozulmayan süt ve süzme bal ırmakları yer almaktadır.'' (Muhammed 15)
''Zencefil kokan tatlı su pınarı yani, selsebil.'' (İnsan 18)
''İçtikten sonra misk kokusu bırakan içecekler vardır.'' (Mutaffifin 25-26)
''Cennet içecekleri baş ağrısı vermeyen sarhoş etmeyen, içenlere türlü türlü  zevkler bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan.'' (Saffat 45-47) içeceklerdir.
''İçildiği takdirde sarhoşluk vermediği gibi ne baş dönmesi yapmaktadır.'' (Vakıa 19) Nede günaha itmektedir. (Tur 23)
''Cennette akıl almaz türden meyve, hurma bahçeleri, nar ağaçları.'' (Rahman 68), bağlar (Nebe 32)
''Üzerinde diken bulunmayan sedir ağaçları, salkımları toplayanların ellerine sarkmış muz ağaçları.'' (Vakıa 28-29)
''Çeşit çeşit enfes kuş etleri.'' (Vakıa 21) bulunmaktadır.
''Cennetlik kulların elbiseleri ince ve kalın olmak suretiyle halis ipektendir.'' (Kef 31; İnsan 21), süsleri takıları altındandır. (Kef 21; Hac 23; Fatır 33), içerisinde barındıkları evleri güzeldir. (Tevbe 72)
''Cennetlik kullara hizmet eden ölümsüz gençler vardır. bu gençler güzellikleri sebebiyle saçılmış birer inci gibidirler.'' (İnsan 19)
''Bu gençler altın kadeh ve tepsiler ile dolaştırırlar, cennetlik kulların canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü, görmediği her nimet orada hazır bulunmaktadır.'' (Zuhruf 71)
''Cennetlikler için altlarından güzel ırmaklar akan üst üste inşa edilmiş olan köşkler, evler vardır.'' (Zümer 20)
''Cennetlikler için güzellikleri dillere destan tertemiz eşler bulunmaktadır.'' (Bakara 25; Vakıa 35-38; Saffat 48-49; Nebe 33)
''Cennetlikler eşleri ile cennette bulunan cennette bulunan gölgelerde tahtlarına kurularak yaslanırlar.'' (Yasin 56)
''Yüce Allah kalplerinden kini sökülüp alır, kardeşler gibi karşı karşıya tahtları üzerinde otururlar. Orada onlara hiç bir yorgunluk, eziyet ve zahmet yoktur.'' (Hicr 47-48)
''Cennette yaşayanlar asla boş veya yalan söz işitmezler.'' (Nebe 35)

İnsan aklı ve hayalinin cennet nimetlerinin almayacağı derecede güzel olduğunu peygamberimiz kutsi bir hadiste şöyle ifade etmiştir ''Cenabı Hak buyuruyor ki: Salih kullarım için hiç bir kulağın işitmediği insanın kalbinden bile geçmeyen nimetler hazırladım.''

Şüphe yok ki cennet nimetlerinin en büyüğü Allah'ın hoşnutluğunu rızasını kazanmak ve Allah'ın cemali nurunu görmektir. ''Allah'ın rızası ise hepsinden (bütün cennet nimetlerinden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluşta budur.'' (Tevbe 72)

Her kim anlatılan bu nimetlere kavuşmak isterse şu beş şeye dikkat etmesi gerekir:
1. Nefsini bütün günah ve isyandan almalıdır. Çünkü Allah (c.c) bu manada şöyle buyurdu ''Kim ki, Rabbinin makamından korkar, nefisini kötü arzulardan uzaklaştırırsa, onun varacağı yer cennettir. (Naziat 40-41)
2. Dünyalığın kolay yoldan gelenine razı olmalıdır. Çünkü cennetin karşılığı dünyayı kalben bırakmaktır.
3. Taata ve ibadete rağbetli olmalıdır. ümit edilir ki, bu taat bağışlanmaya ve cennete girmeye vesile olur. Allah (c.c) şöyle buyuruyor  ''İşte bu sizin yapmakta olduğunuz iyi amel ve hareketleriniz sayesinde mirasçı kılındığınız cennettir.'' (A-raf 43) başka ayette ise şöyle buyruldu ''Yaptıklarına mükafat olarak.'' (Secde 17)
Şu kesindir ki umduklarına kavuşanlar ancak kulluk yolunda çaba harcadıkları için kavuştular.
4. İyi kimseleri, hayır sahiplerini sever; onlara karışır ve onlarla oturup kalkar. Zira onlardan biri bağışlandığı taktirde arkadaşlarına, kardeşlerine şefaatçi olur. Rasulullah (s.a.v) bu hususta şöyle buyurdu 'Kardeşlerinizi çoğaltınız; çünkü herkesin öbür alemde şefaat hakkı vardır.'
5. Çok dua etmek, kendisine cenneti nasip eylemesi için Allah'ü Teala'ya yalvarmak, son nefeste iman ile çene kapamayı nasip etmesini dilemektir.
Sevap yolu görüldüğü halde, dünyaya yaslanmak cehalettir. Ahirette sevap getireceği bilindiği halde; amelde çabayı bırakmak acizliktir.
Cennette rahatlık vardır ama onu ancak dünyanın boş işlerini bir yana bırakanlar, birde azla yetinenler bulabilirler.
'Dünyayı terk etmek zordur. Ama cenneti terk etmek ondan daha zordur. cenneti almanın karşılığı dünyayı vermektir.' (Yahya Bin Muaz Razi)

Tıpkı Rasulullah gibi tıpkı sahabesi Yasir ailesinin ölüme göz kırpmadan dünyadan vazgeçip ölüme yürümesi gibi. Habbab Bin Eretin ateşlerde dağlanması gibi. Bilal-i Habeşin kızgın kumlara yatırılması gibi ve daha nice sahabenin başına gelen işkence ve zulümlere cenneti kazanmanın karşılığı sabır gösterip dünyadan vazgeçtikleri gibi...

Ey Rabbimiz bizi senin rızanın bulunduğu noktada bulundur. Dünyada bizi Müslüman olarak yaşat Müslüman olarak bu dünyadan göç etmeyi bizlere nasip eyle. Amin.
Sana sığındık zira senden başka sığınacak yerimiz yoktur.

Öyleyse imtihan için gönderildiğimiz şu geçici dünya hayatını çok iyi değerlendirelim. Rabbimizin bizlere vadettiği cennete koşanlardan ve ona kavuşanlardan olalım inşAllah...
Bir sonraki cehennem başlıklı yazımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

...SELAM VE DUA İLE...
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X