YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER -5

Kübra Yıldız'ın ''YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER'' yazı dizisinin 5. bölümü olan ''SIRAT KÖPRÜSÜ''.

28 Ağustos 2017 15:13
A
a
Bismillahirrahmanirrahim
 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla her şeyi yoktan var eden terbiye eden ve rızıklandıran Allah’a sonsuz hamd eder onun Resulü insanlığın ve cinlerin Peygamberi Hz. Muhammed(S.A.V.)’e salât ve selam ederim.

Sevgili kardeşlerim sizlere bu yazımda akıbetimizin belirlenmesine araç olan sırat köprüsünden bahsetmeye çalışacağım inşAllah.

İnsafa gelerek başımızı ellerimizin arasına alarak düşünelim.
Ahirettecehennemin üzerine kurulacak olan sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir diye vasfolunmuştur. Bu köprüden geçip cehennem azabından kurtulanlar ancak gerçek müminler olacaktır. Mümin olarak imanımızı öğrenme fırsatı bulduğumuz bu dünyada imanımızın gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle bize verilen iman nimetimize şükrümüzün ifası ; itikadı anlamdaki bütün iman esaslarına inanmak emirlerini yerine getirmek, yasaklardan sakınmak en güzel ahlaki ilkeleri hayata aktarmakla mümkündür. Yaşarken istikameti doğru olan, İslam’dan ayrılmayan kimse sırat köprüsünü kolaylıkla geçer hiç zahmet çekmez engellere takılmaz. Kim ki doğru yoldan ayrılır sapıklığa kapılarak kötü yoldan giderse ahirette sırat köprüsünden geçerken büyük bir yükün altında ezilir. Çeşitli korku ve endişelerle karşılaşarak azap ve ızdıraplar içinde kıvranır.

Sırat köprüsü cehennemin üzerine uzanmış kıldan ince kılıçtan keskin bir cisimdir. Onun uzunluğu bin yıl yokuş, bin yıl iniş, bin yıl düz olmak üzere üç bin yıllık mesafeli bir yoldur derler. Bir ucu hesap verme yerinde diğer ucu ise cennet kapısındadır.

Peygamberler dahi olmak üzere bütün insanlar sırat köprüsünden geçeceklerdir. Herkesin sırat köprüsünden geçmesi ameline göre olacaktır. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçenler peygamberler olacaktır. Şiddetli esen rüzgâr gibi şehitler, uçan kuşlar gibi veliler, süratli koşan at gibide zahit ve Salihler geçecektir. Dünya işlerini ahiret işlerine tercih etmeyenler koşarak diğer müminler ise normal yürüyerek geçecekler. Günahkârlar emekleyerek sürünerek geçerler. Yüz üstü sürünerek sırat köprüsünden geçmek isteyenlerde kâfirler ve münafıklar olacaktır. Bütün insanların mutlaka geçecekleri sırat köprüsünden cehenneme girmesi mukadder olan kimselerle ahirete imansız olarak göçen kâfirlerden başkası geçmeye muvaffak olacaklar. Her ne kadar geçme şekilleri birbirine benzemez ise de diğerleri cehenneme düşüp azap görecekler.

Cenabı Hak Kuranı Kerim’de şöyle buyurmuştur ‘’Sizden hiç biriniz müstesna olmamak üzere illa oraya uğrayacaktır. Bu, Rabbinin üzerine kati olarak aldığı bir şeydir. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız.’’ (Meryem Suresi)

Ahirette Allah’ın rahmetine nail olmak için O’nun emirlerini yerine getirmek, haramlardan kaçınmak lazımdır. Peygamberimizin şefaatine nail olmak içinde onun bize gösterdiği dosdoğru istikamet üzere olmamız gerekmektedir. Onun bize bırakmış olduğu iki emanete sahip çıkmakla dünya ve ahiret korku ve endişelerinden, azap ve ızdıraplarından kurtulmak için bunlar  gereklidir. Bunların dışında kurtuluş çaresi arayanlar kendilerini aldatmış boşuna gayret sarf etmiş olurlar. Çünkü bunların dışında kurtuluş çaresi aranacak hiçbir yer ve hiçbir merci yoktur. Ebu Hureyre’den rivayetle peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur kâfirler, münafıklar ve fasıklar için sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin olur. Onlar sırat köprüsünden geçerken bu yüzden tutunamazlar cehenneme düşerler. Mümin ve muttakiler ise sırat köprüsünde endişe ve korkuya maruz kalmadan geçerler. Alevi hiç görmezler.

Rasuli Ekrem (s.a.v) sırat köprüsünü açıklarken kendilerine, ‘Ey Allah’ın Rasulu köprü nedir?’ diye sordular. Bunun üzerine peygamberimiz (s.a.v) ‘’(Köprü)’’ ‘Ayakların kayacağı bir yerdir. Orada demirden çengeller başı eğri demirler ve demirden dikenler vardır.’ buyurdular.

İnsan dünyada iken tevhidi hayatın gerekliliğini yaşamak ve takva sahibi olup Salih amellerde bulunmak adına günahlardan kaçınırsa bu korkunç dehşetli köprüden endişe duymadan geçer. Hatta sırat köprüsünü geçtiğinden bile haberi olmaz. Bunlardan haberi olmadığı için ‘Sırat köprüsü nerededir cehennem nerededir?’ diye meleklere sorar. Meleklerden ona ‘Sırattan geçtin cehennemin ateşi imanındaki nur ile söndüğü için onu bilmiyorsun.’ diye cevap verirler. Bu hususta peygamber (a.s) buyuruyor ki cehennem ateşi mümine şöyle der ‘Ey mümin üzerimden çabuk geç senin nurun benim ateşimi söndürür.’

Sırat köprüsü cehennemin üzerinde bulunuyor. Bunun için oradan geçen herkes cehenneme uğramak mecburiyetindedir. Ancak cehennemin ateşi ve diğer korkunç halleri mümin olmayanlara görünüp onları korku ve endişe içinde bırakacak ve azaplandıracaktır. Müminler ise zikredildiği gibi sırat köprüsünden geçip geçmediklerinden bile haberi olmayacaktır.
 Allah (c.c) bizi de o müminlerden eylesin. Ayaklarımızı sıratı müstakim üzere sabit kılsın ki o akıbetimizi belirleyecek olan sırat köprüsünden geçebilmemiz mümkün olsun inşAllah.
İslam nimetiyle doğru iman ve doğru yolda bulundurduğu içinâlemlerin rabbi olan Allah (c.c) a sonsuz hamd olsun.

Selam ve dua ile…
1000
icon
MEHMET BUDAK 14 Ocak 2020 11:31

ALLAH'ın selamı üzerinize olsun .sırat köprüsü denen yer sadece dünya her namazda okuduğumuz FATİHA SURESİ bu dünyadaki yolumuzu kuranı kerim üzerine ALLAH 'ın sözü üzerine yaşarsak .mahşer yerinde tartılara göre öyle bizi tekrar 3 bin yıllık varsayımlarda olan yoldan cennete yada cehenneme göndermeyecek.ALLAH HER ŞEYİ BİLİP DURURKEN BİR 3 BİN YIL DAHAMI KÖPRÜDEN GEÇMEMİZİ BEKLEYECEK HAŞA.DÜŞÜNÜP TUTALIM DİYE BİZE BİR SÜRÜ YERDE ÖĞÜT VERİYOR

0 0 Cevap Yaz

MD DİJİTAL