YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER-7

Bu yazımda sizlere yolculuğumuzdaki merhaleler serisinin sonuncusu olan cehennem konulu yazımı  takdim ediyorum. Tabi ki önce muhatabımız nefsimizdir. Onunla konuşacak, gaflet ve isyanlarının neticesini ona göstermeye çalışacağız.

31 Ekim 2017 10:21
A
a
CEHENNEM
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
‘’Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince işte onlar halkın huzuruna azap içinde getirileceklerdir.’’ (Sebe 38)
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Her halde Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım. İslam nimeti ve doğru iman ve doğru yolda bulundurduğu için Allah’a hamd olsun. Salat ve selam nurlu yolun önderi Hz. Muhammed (s.a.v) e onun aline ve ahsabına gayesi Allah’ın rızası derdi Allah’ın davası olan tüm inananların üzerine olsun inşAllah. 

Bu yazımda sizlere yolculuğumuzdaki merhaleler serisinin sonuncusu olan cehennem konulu yazımı  takdim ediyorum. Tabi ki önce muhatabımız nefsimizdir. Onunla konuşacak, gaflet ve isyanlarının neticesini ona göstermeye çalışacağız.

Şimdi söz Kur-an’ın; Kitabımız ne diyor dinleyip ibret alalım inşallah.
‘’Onu inkâr edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üzerinden kaynar sular dökülür. Bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Onlar için demirden kamçılar vardır. Uğradıkları gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Ve denilir ki: ‘Tadın bakalım yakıcı azabı!’‘’ (Hac 19-22)
Ayeti kerimede geçen kaynarsu ifadesinde peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘Muhakkak ki kaynarsu onların başlarına dökülür de kafatasına işler geçer. Nihayet içine, karnına varır. İçinde olan şeyleri parçalar. Ve sonunda ayaklarına ulaşır. İşte erime budur. Sonra eski haline çevrilirler.’
Yine ayette geçen demirden kamçılar ifadesi hakkında peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘Şayet demirden bir kamçı yeryüzüne konulmuş olsaydı insan ve cinler onu yerden kaldırmak için toplansalardı onu yerden kaldıramazlardı.’

Başka ayeti kerimeye dikkat kesilelim: ‘’O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete bürünmüştür. Çalışmış yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecekte yoktur.  Oda ne besler ne açlığı giderir.’’ ( Gaşiye1-7  )
Peygamberimiz cehennem ateşi hakkına şöyle buyurmuşlardır: ‘Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır.’ (Tirmizi, Muvatta)
‘’Cehennem ateşi katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır.’’ (Beyhaki)

Evet, Ebu Derda Hazretleri tarafından yarısı ayeti kerimelerden oluşan hadisi şerifte peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: ‘’Cehennem ehline açlık musallat edilir. Bu, içinde bulundukları azaba eşit dereceye ulaşır. Açlığa karşı yardım talep ederler. Onlara besleyici olmayan ve açlığı gidermeyen dikenli bir ot verilir. Onlar tekrar yiyecek isterler. Bu sefer de boğazda tıkanıp kalan bir yiyecek verilir. Bu da boğazlarında takılır kalır. Ne ileri geçer nede geri gelir. Onlar dünyada iken bu durumda bir içecekle, takılan lokmaları kaydırdıklarını hatırlarlar ve bir içecek isterler. Kendilerine demir kancaları bulunan kaplarda kaynar sular verilir. Bu kaplar, yüzlerine yaklaştırılınca yüzlerini dağlayıp atar. Su karınlarına girince içlerini paramparça eder… Onlar : ‘Cehennemin bekçilerini çağıralım belki azabımızı biraz hafifletirler.’ Derler. Onları çağırırlar. Melekler onlara size peygamberleriniz bu halleri açıklayan halleri getirmemiş miydi derler. Onlar: ‘Evet getirmişti ama dinlemedik.’ Derler. Bunun üzerine cehennemin bekçileri: ‘Siz isteyin durun ancak kâfirlerin istekleri burada boşadır.’ Derler… Cehennemlikler bekçilerden ümidi kesince cehennem zebanilerinin başı olan Malik’i çağıralım derler. Malik gelince ‘Ey Malik söyle de Rabbin bizim hakkımızda ölüme hükmetsin.’ derler. Malik de onlara ‘Hayır! Siz burada ebedi kalıcılarsınız.’ Diye cevap verir. Hadisin ravilerinden A’meş (r.h) bana bildirildi ki ‘Cehennemliklerin Malik’e yalvarmaları ile Malik’in onlara verdiği cevap arasında bin yıllık zaman geçecektir… Cehennemlikler bu sefer aralarında Rabbinize dua edin sizin için ondan daha hayırlı kimse yoktur. Diyecekler ve şöyle yalvaracaklar: ‘Ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bize galebe çalmıştı biz gerçekten sapıtmış kimselerdik. Ey Rabbimiz bizi bundan çıkar eğer yine küfre dönersek artık hiç şüphesiz ki zalimlerden oluruz… Rab Teâlâ: ‘Cehennemin içine yıkılıp gidin! Benimle bir daha konuşmayın!’ Rasulullah (s.a.v) devamla dedi ki: ‘Bu cevap üzerine, cehennem ehli her türlü hayırdan ümitlerini keserler. Hıçkırmaya, nedamet etmeye, dövünüp yırtınmaya başlarlar.’ ‘’ (Tirmizi)

Şimdi de Rabbimizin başka bir ayeti kerimesine dikkat kesilelim: ‘’Gerçekten zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, erimiş bakır gibi karınlarda kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibidir. Allah meleklere şöyle emreder şunu tutunda cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Ona şöyle denir! Tat bakalım azabı hani en kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur.’’ (Duhan 43-50)
Ayeti kerimede zikri geçen zakkum ağacı Allah’ın cehennemde yarattığı lanetli ağaç diye isimlendirdiği ağaçtır.

Zakkum ağacı hakkında efendimiz şöyle buyurmuşlardır: ‘’Şayet zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine düşseydi bütün insanların yaşamlarını alt üst ederdi. Peki, ya yiyecekleri zakkum olanların hali nice olur?’’

Cehennem de birçok azap çeşidi vardır. Açlık ve susuzlukta bunlardan biridir. Açlığın ve susuzluğun verdiği acı nasıl bir acıdır ki kişi zakkum ağacından yemeye ve kaynar sulardan içmeye razı olur. Yeter ki açlıktan ve susuzluktan kurtulsun… Yarabbi bu nasıl bir haldir!

Sadece ve sadece burada birkaç ayeti kerime ve birkaç hadisi şerifi zikrettikten sonra son sözüm gün gelecek amel defterimiz elimize verilecek. Ve ‘oku’ denilecek. Bugün ne yaparsak o gün onu okuyacağız. O halde çalışmalı ve güzel şeyler yapmalıyız. Gün Allah için çalışma, Allah için amel etme günüdür.

RABBİMİZ! CEHENNEM AZABINI ÜZERİMİZDEN SAV. (Furkan 65)
EY RABBİMİZ! BİZE DÜNYADA DA İYİLİK VER AHİRETTEDE İYİLİK VER. BİZİ CEHENNEM AZABINDAN KORU. (Bakara 201)
ÂMİN

SELAM VE DUA İLE…
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Ahmed Yasin
MALCOM X