Zilhicce'nin İlk 10 Günü..

Pandemi sürecinin musibetinin üzerimize toprak yığdığı şu zamanda, hazır fırsatı gelmişken üzerimizden ataleti silkmeye sizleri davet ediyorum.

23 Temmuz 2020 02:41
A
a
Bismillahirrahmenirrahim

“On geceye de( yemin olsun)”

Bizi Müslümanlardan kılan ve doğru yolu göstermesi için Muhammed (s.a.v.)’i gönderen Allah’a hamd olsun. O bize hidayet vermeyecek olsaydı dalaletin dipsiz karanlığında yolumuzu kaybetmiş olarak yaşamaya devam edecektik ya da yaşadığımızı zannedecektik.

Alemleri aydınlatan bir ışıkla gönderilen,  peygamberlerin sonuncusu olan ve müminlere karşı da pek şefkatli olan Rasulullah’a salat ve selam olsun. O bize hediye olarak verilen on geceyi Rabb’inden haber verdi.

Ben bu kısa makaleyi yazarken müminleri için bereketli olan zilhiccenin ilk on gününe girmiş bulunmaktayız. Bu on gün Fecir suresinin ikinci ayetinde “on geceye de (yemin olsun)” şeklinde ifade edilmiştir. Bu ayette ki on geceden kastın zilhiccenin ilk on gecesi olduğu görüşünü, müfessirlerden, Mücahit, Katade, Mesruk, Dahhak, Süddi ve Mukatil tercih etmişlerdir. 

Sadece Allahu  Teala’nın yemin etmiş olması bile bu günün önemine yeterince vurgu yapmaktadır ancak İbnu’l-Cevzi bu günün önemiyle alakalı dokuz madde daha zikretmiştir:

Birincisi: Allah, bu günleri malum olan günler olarak zikretmiştir: “Allah’ın ismini belli günlerde zikretsinler.” 


İkincisi: Rasulullah (S.A.V.) bu günlerin, dünya günlerinin en faziletlisi olduğunu ifade etmiştir ve
şöyle buyurmuştur: “Allah’a Salih amellerin sevimli geldiği bu günlerden daha sevimli hiçbir gün yoktur.” Yani on gün. Dedileri ki: “Ey Allah’ın rasulü!, Allah azze ve celle’nin yolunda cihat etmekte mi?” dedi ki: “Allah (azze ve celle) yolunda Cihat etmekte… Ancak malıyla ve canıyla çıkıp sonra da bunlardan geriye hiçbir şey bırakmayan hariç…” 

 Üçüncüsü: Bu on günde ümmeti hayırlı amellere teşvik etmiştir.

Dördüncüsü: Bu on günde çokça tesbih, tahmit ve tehlil edilmesini emretmiştir. İbni Ömer (r. anhu) dan rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah katında günlerin en büyüğü ve kendisinde amel edilmesi bakımından en sevimlisi [zilhiccenin] on günüdür. O günlerde çokça tehlil, tekbir ve tahmit edin.”  Tehlil:” la ilahe illallah”; tahmit de: “el-hamdu lillah” demektir

Beşincisi: Bu günler arasında terviye günü vardır. İbni Abbas (r. anhuma) Nebi (s.a.v.) den şöyle dediğini rivayet etmiştir: “[Zilhiccenin ilk] on gününde oruç tutan kişiye oruç tuttuğu her gün için bir aylık oruç sevabı yazılır. Terviye günü ise bir senelik sevap yazılır.”  Tevriye günü bayram arefesinden önceki gündür yani Zilhicce’nin sekizinci günü…
Altıncısı: Bu günler arasında arefe günü vardır.

Yedincisi: Bu günler arasında Müzdelife gecesi vardır.

Sekizincisi: İslam’ın rükünlerinden olan hac ibadeti bu günlerde yapılır.

Dokuzuncusu: Muhammed ve İbrahim ümmetinin alametlerinden olan kurban bayramı bu günler içindedir.

Görüldüğü üzere Zilhicce ayının bu ilk on günü gerçekten de faziletli günlerdir.

Kişi bir şey uğrunda gönül verdiği kadar, sevdiği kadar fedakarlıkta bulunur. Bizler, Allah’ı sevmezsek onun yolunda cihat edecek, onun yoluna davet edecek ve onun yolunda hizmet edecek gücü bulamayız ve onunla aramızda sırlar oluşturup onun huzurunda rüku ve secdeye kapanmazsak ona yaklaşamayız ve sevemeyiz. Meşhur kutsi hadiste Peygamber efendimiz (s.a.v.) Rabbimiz’den (azze ve celle) şöyle aktarmaktadır: “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben ona savaş açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım amelden daha efdal hiçbir amelle bana yaklaşamaz ve nafilelerle bana yakınlaşmaya devam eder. Öyle ki artık ben onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bana sığınırsa onu korurum. Benden isterse ona veririm.”  Ayrıca Allahu Teala, Rasulü’ne tabi olmadıkça  sevgi iddiasının boşa olduğunu bildirmiştir: “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.” 

Hadis veya ayetlerde bu güne has herhangi bir ibadet zikredildiğine rastlayamadım. Ancak, yukarıda belirttiğimiz üzere bu günlerde çokça tehlil, tahmit ve tekbir getirilmesini ve oruç tutulmasını Peygamberimiz (s.a.v.) tavsiye etmiştir.

Pandemi sürecinin musibetinin üzerimize toprak yığdığı şu zamanda, hazır fırsatı gelmişken üzerimizden ataleti silkmeye sizleri davet ediyorum.

Vel-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin
 
1000
icon
zübeyır karataş 23 Temmuz 2020 11:05

ALLAH c.c razı olsun çok iyi bir bilgi aktarmışsınız

0 0 Cevap Yaz


Paragraf Soru Bankası

MD DİJİTAL