Modern ve Tarihselci Aklın Kuran Okumaları...

GÜNDEM 28 Nisan 2016 00:28
Videoyu Aç Modern ve Tarihselci Aklın Kuran Okumaları...

Mısır Ezher Üniversitesi mezunu yazar Hidayet Zertürk ün Modern ve Tarihselci Kur’an Okumaları adlı kitabı raflarda yerini aldı.

“Modern ve Tarihselci Kur’an Okumaları’ndan neyi amaçlıyorsunuz, Niçin Mustafa Öztürk örneği üzerinde duruyorsunuz?
 
Modern ve Tarihselci akıl, Kur’an başta olmak üzere İslam’ın temel konularında çağdaşlaşmayı savunan ve kendi gibi düşünmeyenleri klasikçi ve gelenekçi nitelemeleriyle eleştiren Oryantalizm’in uzantısı bir algı biçimidir. Ona göre Kur’an, salt Araplara hitap eden ve Modern hayatın icaplarına yeterli cevap verme potansiyeline sahip olmayan bir kitaptır.İslam ümmeti, 1400 küsür yıldır İslam’ı gelenekçi yapısıyla hep eksik ve yanlış algılamış ve böylece modern hayata sunacak herhangi bir mesajı kalmamıştır. Ona göre Kur’an’ı bazı inanç ve ahlak normları hariç, tamamen tarihsel yapmadıkça moderniteye karşı durulamayacaktır.
 
Bazen özgür araştırma, objektif davranma ve bilimsellik maskeleriyle Müslüman aydınları dinin temel konularında şüpheci ve inkârcı bir konuma oturtan buanlayış, ileride büyük sorunlar oluşturacak yapıda görülüyor. Bundan böyle ilim ehlinin sağlam delillerle ve insaf ölçüleriyle bu ekolü inceleyip eleştirmeleri gerekmektedir.İşte bu amaçla söz konusu çalışma bir boşluğu doldurması niyetiyle yapılmıştır. Burada Mustafa Öztürk örneğini gündeme taşımamız, sözü edilen zatın zikredilen konuları İslam adına ortaya atması ve bu iddialarını dinin aslı gibi göstermesindendir. Din hepimizin olduğuna göre benim de bir Müslüman olarakböyle önemli bir konuda susmam asla uygun değildir.
 

Böyle bir eleştiride insaflı ve ölçülü davrandığınızı söyleyebilir miyiz?
 
Evet, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü eleştiride herhangi bir ithamda bulunmadan söz konusu iddiaları ilmi ve ahlaki bir kalıp içerisinde sunmaya çalıştık. Nitekim kitabın önsözünde buna temas edildi. Ve yine eleştiride takip edilen yöntem girişte izah edildi.Bilindiği üzere şahıslar değil, onların sözleri itibara alınır. Aksi durumda hakikat ortaya çıkmaz. Hakikati arzulamayan bir eleştirmen ise eleştirdiği kişinin düştüğü hataları tekrar etmiş olur ki bu, arzulanan bir durum değildir.
 
Böyle bir eleştiri eserini yazmaktan beklentiniz neler olabilir?
 
Asıl beklentim, dinimiz hakkında ortaya atılan görüş ve düşüncelerin ifrat ve tefrite kapılmadan doğru bir biçimde algılanmasını sağlamak ve böylece Müslümanlar arasında oluşturulmaya çalışılan ihtilaf ve tefrikalara bir nebze engel olabilmektir. Zira gelenekçiliği hedef tahtası yapan bir anlayış, itham ettiği yapının- varsa – düştüğü hataların kat kat fazlasını yapmıştır. Malumdur kigelenekçi yapı, dinin temel meselelerini aslareddetmezken karşısındaki Modernizm yanlısı tarihselci akım, Kur’an’ı şüpheci ve inkarcı bir üslupla yorumlama derekesine düşmüştür. 
 
Kitabı yazarken kaynakları nasıl kullandınız?
 
Bu konuda Öztürk’ün kullandığı kaynakları esas aldım. Kaynaklardan yapılan alıntılardaki eksiklere, yanlışlara ve saptırmalara dikkat çektim. Delilleri kullanırken ne tür demagojiler yaptığını ve kendi inşa ettiği usûlüyle nasıl da çelişkili davrandığını okuyucuya göstermeye çalıştım. Kesinlikle adı geçen şahıs hakkında bir yargıda bulunmadım.Onu kendi sözleriyle değerlendirmeye çalıştım.
 
5. Kitap ne zaman basıldı, hangi yayın evinde satışıyapılıyor ve son sözünüz ne olabilir?
 
Adı geçen kitap, Ravza Yayınları tarafından 2016 tarihinde, Nisan ayında basıldı.Okuyucunun şahıslara değil, ölçülere bağlı kalarak dini ve ilmi eserleri okuyup irdelemesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim.

Kitabı Merak Edenler için Sipariş Adresi:
http://www.ravzakitap.com/prddet.php?pid=13526
Kaynak : ISLAH HABER
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Paragraf Soru Bankası
Askıda Meal

MD DİJİTAL