Şahımerdan Sarı Hoca'nın Sorularla İslâm Akaidi ÇIKTI!..

İLİM VE KÜLTÜR 2 Nisan 2020 18:48
Videoyu Aç Şahımerdan Sarı Hoca'nın Sorularla İslâm Akaidi ÇIKTI!..

Şahımerdan Sarı Hoca'nın İlk 6 cildi basılan İslam Akaidi adlı eserinden derlenen Sorularla İslam Akaidi Çıktı.

Şahımerdan Sarı Hoca'nın İlk 6 cildi basılan İslam Akaidi adlı eserinden derlenen Sorularla İslam Akaidi Çıktı. En temel Akide konularının dahi tartışmaya açıldığı günümüzde önemli bir boşluğu doldurması beklenen Sorularla İslam Akaidi raflardaki yerini almış bulunuyor.

Şahımerdan Sarı Hocaefendinin ilim ehli oğlu Süheyl Sarı, kitabın girişinde yayınlanan Takdim Yazısında şunları söylüyor:

TEMİN ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİM

Yeri ve gökleri yoktan emsalsiz bir şekilde yaratan, arzı yaşanılacak bir mekan kılan, insana hayat verip kendisini tanıma nimetini bahşeden, insanları başıboş bırakmayıp kendisine davet edici peygamberler gönderen şanı yüce Allah'a hamd olsun...

Beşerin kıyamete kadar yolunu aydınlatıp nurlandırması, hak ve batılı birbirinden ayırıp hak için mücadele etmesini öğreten, insana ebedi hayatta nimete kavuşacağı yolu gösteren, peygamberlik silsilesinin son halkasını oluşturup peygamberliği mühürleyen, eşref-i mahlûkat olan Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem)'e, tüm nebilere, nebilerin yolunu tutup onların davasını taşıyan ve sonraki nesillere ulaştıran, şeref sahibi olan hassaten Ashab-ı Kiram'a ve tüm mü'minlere salat ve selam olsun.
 
Bundan sonra bil ki: Allah azze ve celle peygamberler vasıtasıyla insan ve cinne dinini tebliğ etti. Din her insanın inanmak ihtiyacı duyduğu bir hayattır.

Her insan öyle veya böyle bir şeylere inanır. Fıtratında inanma ihtiyacı duyan insanı Allah başıboş bırakmamıştır (Kıyamet Suresi). Allah'ın insanı başıboş bırakmayışının en somut ve bariz izahı insanlara içlerinden dinini tebliğ eden peygamberler göndermesidir.
 
Allah azze ve celle insanlardan kendilerine tebliğ edilen dine inanıp uymasını ister. Dinin inanılacak olan kısmına ise Akide (çoğulu Akaid) denir.
Bir dinin dört temel esası vardır. Bu esaslardan biri eksik olursa o şeye din denmez.  

Bunlar: 1. İtikad  2. İbadet 3. Muamelat 4. Ukubat.

Bunlardan “itikad” diğer üçünün din adına yapılmış olabilmesi için şarttır. İşte bu dört temel esasın en mühimi itikattır. İtikad ise inanç esaslarıdır. Bu sebeplerdendir ki her mü'min İslam itikadını bilmeye her şeyden daha çok muhtaç ve mecburdur.
 
İtikad kelimesi İslam ile kullanıldığında yani “İslam itikadı” denildiğinde anlaşılması gereken şey “İslam Akaidi”dir. İtikad ile Akide arasındaki fark; itikad, inanç esaslarına sahip her düşünce veya dinin inanç sistem ve esaslarını ifade ederken, akide (çoğulu akaid) sadece İslam'ın tüm inanç esasları için kullanılır. Akide İslam'ın tüm inanç esaslarını ifade ettiği gibi bunlara nasıl inanılıp uyulması gerektiğini de ifade edip öğreten ilimdir.
 
İşte elinizdeki bu eser, muhterem Şahımerdan hocamızın modern cahiliyenin belki de en azgın zamanında, cahilce Müslüman olduğunu söyleyen insanların ve bütün Müslümanların İslam akaidi alanındaki eksik, yanlış ve zararlı bilgilerini giderecek mahivet ve muhtevaya sahip, geniş ve kapsamlı bir şekilde hazırlamış olduğu mühim bir eserin (İslam Akaidi) müellifin kendisi tarafından hazırlanmış olan içerisindeki soruların cevaplarından müteşekkildir.
 
Şahimerdan hocamızın yazmış olduğu İslam Akaidi seri kitabı şu ana kadar ancak 6 cilt tamamlanabilmiş ve Amentü esaslarından kitaplara imana kadar olan kısım yazılabilmiştir. Eserin tamamlanamamasının en büyük sebebi, muhterem hocamızın hicret ve zindan imtihanlarıdır. Tam da bu noktada şunu söylemek elzemdir: Asli olarak düşünüldüğünde ve akıl sahipleri tarafından bakıldığında, böylesine modern ve cahiliye hayatının yoğun ve kesif bir halde yaşandığı şu dünyada, insanları saadete ulaştıracak İslam Akaidi'ni haddi zatında en güzel ve tatmin edici bir şekilde yazıp insanlığa hizmet edebilecek Şahiımerdan hocanın zindan köşelerinde değil de saray burçlarında barındırılması gerekmez mi?
 
Altı cilt halinde basılabilmiş olan İslam Akaidi eseri hem ilim ehlini hem de ilim ehli olmayanları aydınlatıcı nitelik ve kimliğe sahiptir. Müslüman akaidi iyi bilmelidir. Altı cildin tamamının okunabilmesi haliyle herkes için mümkün olamayacağı münasebetiyle, altı ciltlik kitabı içindeki sorulardan yola çıkılarak, bunların cevaplarıyla beraber bir tek cilt halinde insanların istifadesine sunulması fikrini veren ve bu fikrin hayata geçirilmesi için yardım eden tüm kardeşleri Allah arşın gölgesinde gölgelendirme nimetine gark etsin.
Suheyl SARI
31.05.2019
Kaynak : ISLAH HABER
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


MD DİJİTAL