Seyyid Kutub ve Mevdudi'ye Haksız Eleştiriler Devam Ediyor..

GÜNDEM 18 Mayıs 2020 00:39
Videoyu Aç Seyyid Kutub ve Mevdudi'ye Haksız Eleştiriler Devam Ediyor..

Türkiye kamuoyunda Seyyid Kutub ve Mevdudi aleyhtarlığı planlı bir şekilde devam ediyor.


Türkiye'deki islami oluşumlardan bir grup son zamanlarda işini gücünü bırakmış, büyük müfessir ve Şehid Seyyid Kutub ile, meselede müctehid seviyesinde bir ehli sünnet alimi olan Ebu'l A'ala el Mevdudi hakkında ileri geri konuşmaya devam ediyor.

Profilinden İsmailağa grubundan olduğu anlaşılan Ömer Faruk Korkmaz adlı birisi önceki gün paylaştıgı tiwit mesajında Seyyid Kutub ile Mevdudi'nin Ehli Sünnet olmadığını iddia etti:


Kaynak : İSLAM MEDYA
1000
icon
ehl-i sünnet hanefi 21 Haziran 2020 14:14

merhum necib fazıl....Seyyid Kutup bir İbni Teymiyye meddahıdır. Ve kellesini kaptırdığı. sosyalizma yularının zoruyla Hazret-i Osman’a adaletsizlik isnat eden ve dil uzatan bir bedbahttır. Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki: Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam'da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh'a hayran. İbni Teymiyye'ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine'deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi. (Doğru Yolun Sapık Kolları s.155) .İslam’da İhya Hareketleri’nde, kuru aklı biricik metot olarak kullanıyor, bu metodun baş temsilcisi İbni Teymiye’yi göklere çıkarıyor, İmam-ı Rabbani hazretleri gibi, beyninin her zerresi güneş olan bir kahramanı yalnız dış cephesiyle ele alıp içini görmezlikten ge

1 0 Cevap Yaz
Mahmut Yapıcı 22 Mayıs 2020 04:17

İtikadi olarak bazı sufilerin bir nevi şirk işledikleri. Yaptıkları dini ritüeller ile sabit iken. Çıkıpta İslâm uğruna canlarını feda eden muvahit insanlara ileri geri konuşmak itikadı şirk ile çevrili birilerinin haddine değildir. Şamanizm, Budizm ve benzeri batıl öğretilerden usüller edinerek şirk manzumesi icad edipte İslâm diye yutturulan hurafe mensubu haşhaşilerin densizligidir 2 tane alime hakaret etmek.

1 1 Cevap Yaz
Firaset Ehli 20 Mayıs 2020 12:04

Mevdudi'ye gelirsek ; O da din alimi değil, bir siyasetçi ve edibdir, (bizdeki Erbakan gibi) kendisi Arapçayı dahi bilmiyor, nasıl müctehid olacak?. Yazmış olduğu Tefhimil Kuran adlı tefsir, anadili Urduca ile Pakistan'da Yazılmış bir başka tefsirden alıntıdır. Tabii ki, Pakistan bizim Türkiye gibi değil, orada din eğitimi çok olduğu için, ortalama dini bilgisi Türkiye'deki siyasetçilerden biraz daha fazladır.

1 1 Cevap Yaz
Firaset Ehli 20 Mayıs 2020 11:55

Ahmet Davutoğlu hocaefendi diyeceğini demiş; Seyyid Kutup'un islam için şehid olmasına takdir ediyoruz, ama kendisi, bir din alimi değil, edib ve sosyolog, profluğu da sosyoloji üzerine, anadili Arapça olduğu için, bilinen bir kaç tefsiri alıp, üzerine kendi sosyoloji ve edebi yorumları katıp tefsir yazmış,(Türkiye'deki İlahiyatçılar gibi) özellikle eserlerinde Hazreti Osman yaptığı hakaretler doğru mu?. Eserlerinde daha bir çok hatalarıda vardır.

2 0 Cevap Yaz
Hasan 19 Mayıs 2020 18:37

Seyyid Kutub dahi kendi yazdığı eserlerden rücu etmiş ve şehitlik mertebesine ermiştir. Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi o’nun için : ”Seyyid Kutb bir ediptir, biraz dini kültürü vardır.Sözü dinde sened olamaz.Çünkü, (icazetli) din alimi değildir” buyurmuştur. Lakin bu insanlar niyetini temiz bildiğimiz, Allah rızası için çabalamış insanlardır. Hiçbir ehlisünnet kimse onları ilim eksikliğinden dolayı azarlamaz ama tavsiye de etmez.

1 1 Cevap Yaz
MEHMET FATİH TÜRKMEN 18 Mayıs 2020 21:43

Evet ismail aga sofi tayfası mekke müşterileri ve Yahudi ve Hıristiyanlar gibi olulerden yardım istiyen ve hocaların kendileri şefaat ci olacaguna inanan bu ümmetin yahudışı olan şiiler gibi yaşayan bu sahte cemaat mi ehli sünnettir tabiki seyid kutup ve mevdudi ehli sünnettir

1 0 Cevap Yaz
Hasan

Ehlisünnet değil demiyor, eserleri hatalarla dolu demek istiyor. Dönemin Mısır ortamını bilmeyen bodoslama meseleye atlıyor. İhvan-ı Müslimin şu vakitlerde desteklemek her Müslümanın vazifesidir lakin... Mısır, o zamanlar komünizm ve selefizm ile cebelleşmekte idi ve herkes kendine göre tefsirler icra etmeye başlamıştı. Belki dönemine göre başarılı bile sayılabilirler ancak o kargaşanın yaraları halen bile giderilmiş değil. Kaldı ki onların Türkçe tercümeleri çok hatalıdır. Evet pekçok ehlisünnet eser veren hocalarımız var ama maalesef çok satan raflarında değiller! Elinize geçen ilk kitapla ahkam kesmeyin Allah aşkına...

1 0
Mahmut Yapıcı 18 Mayıs 2020 11:50

Ömer Faruk Korkmaz seküler derin devletin adamı olabilir mi? Acaba diyorum. Çünkü cuntacılar hatıratlarında Türkiye'de her kesimden insanları çok kolay kullandıklarını beyan ettiler. Doğrusunu Allâh CC daha iyi bilir.

1 1 Cevap Yaz
Paragraf Soru Bankası